02
08 2019
521

4. (28.6.2.11) Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?

Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin 2 condiții stipulate la alin. (1) art.1811 din actul menționat mai sus. Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019, reprezintă activitate din domeniul financiar. Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.