10
05 2017
806

4. (29.1.6.5) Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. Dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14), precum și Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 697 din 22 august 2014. Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal și a Hotărîrii menționate, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată. Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.