08
02 2018
802

4. (30.3.17) În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, are obligația agentul economic de a prezenta darea de seamă (forma POLMED17) corectată?

În redacția nouă a Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), au fost introduse norme noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și noi scutiri la taxa respectivă. Normele noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului prevăzute la art.I pct.4 din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017 privind modificarea art.11 din Lege, sunt aplicabile începând cu 30 decembrie 2017. Astfel, în contextul modificărilor efectuate la art.11 din Lege, dările de seamă (forma POLMED17) corectate pentru perioadele fiscale de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017, cu aplicarea noilor cote de impozitare, nu se prezintă. Totodată, scutirile prevăzute la art.II alin.(1) din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017. Prin urmare, în temeiul modificărilor efectuate la art.11 din Lege, dreptul de a prezenta darea de seamă (forma POLMED17) corectată, se răsfrânge doar asupra contribuabililor care au efectuat careva operațiuni scutite de taxă în perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017. [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.