25
05 2018
1313

4. (36.1.3.2) Urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din venitul achitat persoanei fizice titular al patentei de întreprinzător conform contractelor de prestări servicii sau efectuare de lucrări?

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal. Astfel, potrivit art. 20 lit. x) din Codul fiscal, în componența surselor de venituri neimpozabile cu impozitul pe venit sunt și veniturile persoanelor fizice obținute din activitatea în baza patentei de întreprinzător. Prin urmare, din venitul obţinut conform contractului pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii în baza patentei de întreprinzător nu survine obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, deoarece aceste venituri sînt incluse în componența surselor de venituri neimpozabile specificate la art. 20 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.