Întrebări și răspunsuri

(40.4.16) În ce mod urmează a fi completată Cererea de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 22 septembrie 2020 ,,Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor”, Cererea de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, Ordinul nr.66/2020), a fost completată cu textul:

 

” *Declar pe propria răspundere, că pierderile producției agricole suportate, conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, constituie peste 50%, pe o suprafață de ________ ha ce constituie _______% din suprafața totală a terenurilor _________ha, deținute în folosință și/sau posesie.”.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

470 vizualizări

Data publicării:

07 Octombrie /2020 07:50

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon