19
08 2021
236

41.4 Care este termenul de prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV21 și achitare a contribuţiilor respective?

Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă privind calculul contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond, rezidenţi în Republica Moldova, în conformitate cu art. 323 alin. (6) și (7) din Lege, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.