13
02 2020
679

5. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Conform art.95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Totodată, în conformitate cu prevederile art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5)–(8). Astfel, în сazul efectuării livrării impozabile, TVA se calculează din suma totală a livrării fără micșorarea acesteia cu suma avansului anterior primit. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu Legea nr.288 din 15.12.2017 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.