20
02 2020
1654

5. (29.1.7.5.2) Ce obligații fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date ?

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, active de capital reprezintă acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător. Conform art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social. Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. Astfel, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital, urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării, în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. Prin urmare, fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social, iar în rezultat a fost constatată creștere de capital, atunci apare obligația de achita impozitul pe venit și de a prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art.83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. În ceea ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin.(7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.