12
09 2018
1852

5. (29.2.9.4) Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?

În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017. Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc: a) copia buletinului de identitate; b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz); c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC; d) cartea tehnică; e) registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC; f) registrul MCC; g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC; h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz); i) înştiinţare de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării. j) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente. Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii. Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.