11
03 2020
284

5. (4.6.1.1) : Arhiva

Subiectul înregistrat în calitate de plătitor de accize are obligația să calculeze și să achite accizele la buget la comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără scoaterea lor din antrepozitul fiscal? În conformitate cu prevederile art.97 alin.(3) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia TVA. Astfel, în factura fiscală eliberată, subiectul impunerii la transmiterea dreptului de proprietate pînă la scoaterea mărfurilor accizate din antrepozitul fiscal, urmează să reflecte și suma accizelor aferente mărfurilor ce se comercializează. Concomitent, potrivit art.123 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, subiecții impunerii specificați la art.120 lit. a) al aceluiași cod, achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din antrepozitul fiscal conform cotelor stabilite în anexa nr.1 la Titlu IV din Codul fiscal. Prin urmare, la momentul comercializării mărfurilor supuse accizelor, fără scoaterea lor din antrepozitul fiscal, obligația de achitarea accizului pentru subiectul impunerii lipsește, dat fiind faptul că nu este respectată condiția stipulată la art.123 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal. Obligația de achitare a accizului apare la momentul scoaterii nemijlocite a mărfurilor din antrepozitul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018]. La comercializarea marfurilor supuse accizelor fara scoaterea lor din încaperea de acciz subiectul înregistrat în calitate de platitor a TVA si accize urmeaza sa calculeze accizele si sa le achite la buget? În conformitate cu prevederile art.97(3) din Codul fiscal valoarea impozabila cu TVA include suma totala a tuturor impozitelor si taxelor care urmeaza a fi achitate, cu exceptia TVA. Astfel, în factura fiscala eliberata de subiectul impunerii la transmiterea dreptului de proprietate pîna la scoaterea marfurilor accizate din încaperea de acciz urmeaza sa reflecte si suma accizelor aferente marfurilor ce se comercializeaza. Totodata, obligatia de achitarea accizului la subiectul impunerii lipseste la acel moment, dat fiind faptul ca nu se respecta conditia stipulata la art.123 lit.b) din Codul fiscal. El va fi obligat sa achite accizul la momentul scoaterii nemijlocite a marfurilor din încaperea de acciz.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.