13
03 2019
932

6. (29.1.3.8.5) Cum urmează entitatea să-și confirme cheltuielile suportate pentru publicitatea produselor entității efectuată pe paginile de socializare, dacă plasarea acesteia se efectuează de către persoana fizică, angajat al întreprinderii și achitarea are loc prin intermediul cardului bancar al acestuia?

Justificarea documentară a tranzacţiei economice urmează a fi efectuată ținînd cont de prevederile Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017. În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) şi (3) din Legea menționată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, care se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. De asemenea, potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nominalizată, pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. Astfel, pentru confirmarea cheltuielilor legate de plasarea publicității pe paginile de socializare angajatul entităţii va prezenta decontul de avans privind cheltuielile suportate pentru plasarea publicității în folosul entităţii, anexînd documentele primare care confirmă prestarea serviciilor de către acestea şi achitarea acestora cu cardul bancar personal. Totodată, în cazul în care publicitatea se efectuează peste hotarele Republicii Moldova, angajatul, suplimentar la documentele enumerate, va prezenta documente aplicate în practica internațională (de ex. invoice-ul) sau cele prevăzute de contract. (Răspunsul este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3- 13/386 din 10.11.2015)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.