02
10 2017
1028

6. (31.5.3) Care persoană urmează a fi sancționată conform prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 în cazul efectuării achitării prin intermediari?

Articolul 10 punctul 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că față de întreprinderi şi organizații, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, se aplică sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat. În sensul pct. 5, cuvântul „intermediar” semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavând către aceasta obligații financiare directe. În cazul în care au fost efectuate decontări bănești prin intermediari, sancțiunea prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea menționată se aplică persoanei care are o obligație financiară directă față de creditor, însă plata în folosul acestuia a fost efectuată prin intermediar

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.