16
06 2021
138

6.16.5.1 Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota concretă a taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local). (art. 293 alin. (1), lit. q) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.