19
04 2018
10686

6.2.2.9. Cum se determină numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților? / Как определяется квартальная среднесписочная численность работников?

Conform art. 288 alin. 10) din CF, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic. Efectiv de salariați, conform art. 288 alin. 101) din CF, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.

Nu se includ în efectivul de salariaţi:

– persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);

– persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);

– persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;

– persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Respectiv, la determinarea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților se vor lua în considerație toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.

Din numărul total a persoanelor menționate se exclud persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.); persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi); persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

-------------------------------------------------------------------------------------

Согласно ч. 10) ст. 288 НК, средняя численность работников, это средняя численность работников, определенная за отчетный период согласно списочному составу. Численность работников, согласно ч. 101) ст. 288 НК, это число лиц, нанятых по трудовому договору на определенный или неопределенный срок (занятых постоянно, сезонно, временно для выполнения определенных работ) на один день и более с момента найма.
Не включаются в численность работников:
лица, выполняющие работы на основе гражданско-правых договоров (договор подряда, договор об оказании услуг, договор перевозки и т.д.); –
лица, работающие по совместительству (внешние совместители); –
лица, действие индивидуальных трудовых договоров которых приостановлено, и лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам; –
лица, выполняющие случайную неквалифицированную работу (поденщики).
Следовательно, при определении средней списочной численности работников за квартал, принимаются во внимание все лица, нанятые по трудовому договору на определенный или неопределенный срок (занятые постоянно, сезонно, временно для выполнения определенных работ) на один день и более с момента найма.
Из числа указанных лиц исключаются лица, выполняющие работы на основе гражданско-правых договоров (договор подряда, договор об оказании услуг, договор перевозки и т.д.); лица, работающие по совместительству (внешние совместители); лица, действие индивидуальных трудовых договоров которых приостановлено, и лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, выполняющие случайную неквалифицированную работу (поденщики). (Изменения в Обобщенной базе налоговой практики в связи с изменениями, внесенными Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 281 от 16.12.2016 (МО № 472-477 ст. 947 от 27.12.2016 г.)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.