09
09 2020
555

(6.4.8.1) Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

 

 
 - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
 - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 
 - Banca Națională a Moldovei; - producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale; 
 - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției; 
 - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).  

 


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.