16
06 2021
100

6.5.5.1 Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea venitului din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota concretă a taxei stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) ( art. 293 alin. (1), lit. d) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.