09
09 2020
405

(6.5.8.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei de aplicare a simbolicii locale?

 Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei de aplicare a simbolicii locale sunt scutiți:  

 

       - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;  
    -misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
    - Banca Naţională a Moldovei; 
     - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei; 
     - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).  

 

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.