16
06 2021
56

6.7.5.1 Cum se calculează taxa de piaţă?

Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor (fiecare metru pătrat) a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.