21
09 2020
274

(6.9.7.1) Cine sunt scutiţi de plata taxei balneare ?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei balneare sunt scutite: 
        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
       - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 
        - Banca Națională a Moldovei; 
     - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform  legislației; 
     - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal). 
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.