13
07 2021
692

8.2.5.9 Cum se determină taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, în cazul autovehiculelor mixte?

Conform art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, în cazul autovehiculului mixt taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa) se calculează reieșind din cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.

   
Potrivit art. 336 pct. 3) al Codului fiscal, autovehiculul mixt este autovehiculul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.
     Conform art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014:
- autobuzul/autocarul este vehiculul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop;
- autoturismul este vehiculul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.
     
Respectiv, obligațiile fiscale aferente taxei, în cazul autovehiculelor mixte, se determină prin două operaţiuni:
1) corespunzător numărului de locuri pe scaune a autovehiculului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform:
- pct. 2 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este pînă la 9 inclusiv;
sau
- pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX din CF - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este mai mare de 9;
2) corespunzător masei totale a autovehicului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform pct. 6 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal.
   
 Suma cea mai mare dintre cele două taxe calculate (determinate prin operaţiunile specificate la pct. 1) şi 2)) va constitui obligația fiscală calculată aferentă taxei în cazul autovehiculului mixt.
[Modificare în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/225 din 24.06.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.