08
02 2018
514

9. (30.1.6) Ce ce subînțelege prin noțiunea de ambalaj primar?

În conformitate cu art.3 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului , ambalajul primar reprezintă ambalajul în care se conţine nemijlocit produsul şi care este conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final.

Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conţine, a menţine sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri).

Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.