16
06 2021
370

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

Taxa de la posesorii de câini se efectuează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an şi cota concretă a acestora. (art. 293 alin. (2), lit. k) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.