20
05 2013
2283

La data de 18.09.2012 agentul economic X a obținut autorizația de construire şi amplasare a publicității exterioare, valabilă de la 01.06.2012 pînă la 01.06.2013.

Conform autorizației respective, panoul pe parapet poate fi amplasat în mun. Chişinău, sector Centru, str. Y,111. Totodată, conform extrasului din Registrul bunurilor imobile, pentru efectuarea tranzacțiilor adresa respectivă se referă la sectorul Rîşcani. Pe parcursul anului 2012 agentul economic X a calculat şi a achitat taxa pentru dispozitivele publicitare la contul IFS pe mun. Chişinău, sectorul Rîşcani, în baza datelor cadastrale, reieşind din tarifele pentru publicitate din anii anteriori – 500 lei pentru un metru pătrat. Însă, avînd în vedere că la aprobarea bugetului municipal Chisinău pe anul 2012 nu a fost prevăzută această taxă, rezultă că aceasta nu trebuia achitată. Dar, odată ce taxa a fost achitată, dările de seamă respective au fost prezentate la IFS pe mun. Chişnău, sectorul Rîşcani. Astfel, în contextul celor expuse, apar următoarele întrebări:
  1. urma sau nu a fi reflectată informația despre subdiviziunile de care dispune agentul economic pe teritoriul mun. Chişinău la completarea dărilor de seamă la taxa pentru dispozitivele publicitare şi alte taxe locale;
  2. în cazul în care în anul 2013 Consiliul municipal Chişinău adoptă Decizia de stabilire a taxei pentru dispozitivele publicitare, la contul cărui sector ar trebui să transfere această taxă pentru obiectul amplasat pe strada Y,111?
În pofida fapului că, agentul economic X a obţinut în anul 2012 Autorizaţia de construire și amplasare a publicităţii exterioare, cu termenul de valabilitate de la 01.06.2012 pînă la 01.06.2013, pentru perioadele fiscale corespunzătoare anului 2012 acesta nu a avut obligaţia de a calcula, achita taxa pentru dispozitivele publicitare și de a prezenta darea de seamă aferentă. În ce privește perioadele fiscale aferente anului 2013, în cazul în care taxa respectivă este stabilită prin Decizie, aceasta urmează a fi calculată și achitată, inclusiv prezentată darea de seamă aferentă după locul unde este înregistrat sediul central al contribuabilului. Totodată, ţinem să menţionăm că art. 5 alin. (29) al Codului fiscal stabilește noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit, etc.), situată în afara locului ei de reședinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum și despre alte obiecte ale impunerii. Respectiv, în cazul în care inscripţiile și imaginile publicitare sunt amplasate pe teritoriul uneia și aceleiași unităţi administrativ-teritoriale (în cazul indicat – pe teritoriul mun. Chișinău), unde se află și sediul său central, nu apare necesitatea de a înregistra dispozitivele publicitare în calitate de subdiviziuni (obiecte impozabile) la inspectoratul fiscal. Taxa în acest caz se achită după sediul central al întreprinderii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.