Întrebări și răspunsuri

icon Несмотря на два места работы, я не представил декларацию о полученных доходах. Как мне поступить?

Согласно ч. (2) ст. 83 НК, декларацию о подоходном налоге обязаны представлять: физические лица – резиденты (граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестиционных фондов), имеющие обязательства по уплате налога; физические лица – резиденты (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестиционных фондов), не имеющие обязательства по уплате налога, но: получающие налогооблагаемый доход из источников, отличных от заработной платы, за исключением случаев, когда налогооблагаемый доход состоит лишь из выплат, полученных в соответствии со ст. 90 НК, превышающий личное освобождение в размере 9 120 леев в год, предоставляемое согласно ч. (1) ст. 33 НК; получающие налогооблагаемый доход в виде заработной платы, превышающий 26 700 леев в год, за исключением физических лиц, получаю...

author icon

Maia Budeci

Monitorul fiscal FISC.md Nr.16 2013


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul

Deja sunt abonat
image

Abonament Premium

2 499 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

1 599 MDL

Comandă acum
image

Abonament Electronic

799 MDL

Comandă acum

4342 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2013 10:52

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

декларирование доходов | физические лица

3 comentarii

Artiom

13 Noiembrie /2013 12:01

Следовательно, если у Вас два места работы, Вы обязаны декларировать свои доходы, даже если у Вас может не быть обязательств по уплате налога.
Даже если налогооблагаемый доход в виде заработной платы не превышает 26700 леев в год??? Здесь не понятно.

OVTEBLIZ S.R.L.

18 Noiembrie /2013 15:51

icon

Artiom

Статья 83. ч.(5)
(5) Физические лица, не обязанные представлять декларацию о подоходном налоге, при обнаружении ими факта переплаты по налогу имеют право в срок, установленный для представления декларации, или в иной, более поздний срок представить декларацию, в которой указывают сумму переплаты по налогу, подлежащую возврату согласно налоговому законодательству.

Maia Tverdohleb

04 Decembrie /2013 11:05

icon

Artiom

Da, desigur, chiar dacă venitul obținut din două sau mai multe locuri de muncă nu depășeșete suma de 26700 lei anual, oricum apare obligația persoanei fizice de a declara aceste venituri.
Această normă este stipulată în art. 83 alin.(2) lit. b) liniuța a doua:
(2) Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:
b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
— obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art. 90, care depăşeşte suma scutirii personale de 8640 lei pe an, acordate conform art.33 alin. (1);
— obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 26700 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
— obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 26700 lei pe an;
— obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 26700 lei pe an doar din plăţile primite conform art. 90

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon