29
06 2020
1024

Potrivit cărui formular şi în ce termen agentul economic prezintă calculul impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care conform situației de la 01 ianuarie a anului calendaristic deține în proprietate bunul imobil și pe parcursul perioadei fiscale dobîndește obiecte noi, atît pînă la data de 25 septembrie, cît și după această dată?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, pentru bunul imobiliar deținut cu drept de proprietate de către agentul economic la situația din 1 ianuarie a perioadei fiscale, precum şi pentru bunul imobiliar dobîndit pînă la data de 25 septembrie inclusiv. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 septembrie a perioadei fiscale curente. Pentru bunul imobiliar dobîndit în perioada 26 septembrie – 31 decembrie. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) urmează a fi prezentat în termen de pînă la 25 martie a anului următor perioadei fiscale.

În cazul în care agentul economic este întreprinzător individual sau gospodărie țărănească (de fermier), al cărei număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A. urmează să se prezinte Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18) pentru toate trei bunuri imobiliare, pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.