08
10 2020
263

Reflectarea taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau a zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție şi montaj în TFZD 15 

Întreprinderea a achitat taxa pentru obținerea autorizației pentru efectuarea în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților a lucrărilor subterane și/sau supraterane de montare a comunicațiilor inginerești, a lucrărilor de construcție a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor și amenajărilor, cu excepția obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. În cazul respectiv ce dare de seamă și în ce termeni urmează a fi prezentată? 

 

Potrivit art. 335 al Codului fiscal (CF), taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau a zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj (taxa) este inclusă în  sistemul taxelor rutiere.

 

Subiecţi ai impunerii cu taxa respectivă sunt persoanele fizice și persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, în zona drumului public și/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane și/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginerești, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor și amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 353 al CF).

 

Obiect al impunerii cu taxă sunt proiectele de lucrări de construcţie și montaj, lucrările subterane și/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginerești, lucrările de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor și amenajărilor (art. 354 al CF).

 

Taxa se calculează, conform art. 356 al CF, de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei stabilită în anexa nr. 5 la titlul IX al CF la numărul de proiecte prezentate/metru pătrat sau metru liniar de suprafaţă folosită.

 

  Taxa se achită la data depunerii proiectelor și, respectiv, la data invitării specialistului la obiect și până la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor. Suma taxei achitate de către subiecții impunerii în perioada fiscală precedentă celei de gestiune, pentru: examinarea și perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte și eliberarea de prescripții tehnice; invitarea specialistului la obiect și autorizațiile primite de către organul abilitat al administrației publice centrale se reflectă de către aceștia în rd. 1 col. 8 al  Dării de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015.

 

Concomitent, specificăm că, începând cu 1 ianuarie 2020, organul abilitat al administraţiei publice centrale urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care subiectului impunerii i-a fost autorizată efectuarea lucrărilor de construcţie și montaj în zona drumului public și/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, Informaţia privind subiecţii impunerii și sumele către plată la taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie și montaj (Forma ICM 20), conform  anexei nr. 5 la Ordinul SFS nr. 425 din 30.09.2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.