10
11 2014
2405

Se răsfrînge oare asupra întreprinderilor municipale obligația de utilizare exclusivă a facturilor/facturilor fiscale electronice generate în sistemul „e-Factura”?

Potrivit pct. 3 din HG nr. 294 din 17.03.1998, în redacția HG nr. 461 din 16.06.2014 (MO nr. 160-166/493 din 20.06.2014), „Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și instituțiile publice autonome care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității, vor emite, în mod obligatoriu, facturi și facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”.”
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

CLASSIC

1499 lei

PREMIUM

2299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.