Știri

Raportarea de către întreprinderile de stat și municipale a garanțiilor acordate pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare

Unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor prezenta, trimestrial, Ministerului Finanțelor raportul privind garanțiile acordate de către acestea pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare, conform anexei nr.6 la Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 14 martie curent proiectul modificărilor la HG nr. 1136/2007. Conform documentului, prima raportare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și unitățile administrative-teritoriale urmează a fi prezentată Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la contractare și/sau acordarea garanției, precum și copia contractului semnat între debitor și creditor în cazul împrumuturilor. În cazul acordării garanției de către UAT, întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, pentru împrumuturi, garantul prezintă copia contractului de acordare a garanței și copia contractului de împrumut.

 

Totodată, administrația publică centrală și locală și autoritățile publice, în calitate de fondatori ai ÎS/ÎM și în calitate de acționari ai societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, vor prezenta Ministerului Finanțelor lista entităților care au beneficiat de împrumuturi pe termen de un an și mai mare și au acordat garanții pentru împrumuturi pe termende un an și mai mare, cu indicarea datelor referitoare la soldul datoriei și denumirea creditorului, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

 

Raportul va fi semnat de persoana responsabilă și conducătorul garantului împrumutului, în raport fiind indicat garantul, denumirea beneficiarului de împrumutul garantat, moneda în care a fost acordat împrumutul garantat conform contractului de împrumut, suma împrumutului rambursarea căruia este garantată în garanția acordată, data scadenței etc.

 

Potrivit proiectului, Banca Națională a Moldovei, băncile cu capital integral sau majoritar public, care au obligații sub formă de depuneri bănești, vor prezenta, trimestrial, Ministerului Finanțelor raportul privind depozitele atrase pe o perioadă de un an și mai mare, cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu.

 

Totodată, raportul privind datoria de stat se completează cu un nou instrument al datoriei, și anume valorile mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice. Astfel, în scopul ținerii evidenți, anexa nr. 2 (Regulamentul cu privire la Raportul privind datoria de stat) se va completa cu anexa nr. 51 – Valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege și anexa nr.52 – Valorile de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice.

 

De asemenea este stabilită modalitatea de acumulare și utilizare a mijloacelor circulante destinate continuării recreditării (anexa nr.5 – Regulamentul cu privire la recreditarea de stat). Astfel, mijloacele circulante destinate continuării recreditării vor fi acumulate de subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare din rambursarea sumei principale și din achitarea dobânzilor de către beneficiarii finali/ bănci și/sau organizațiile de creditare nebancare și/sau AEI participante la recreditarea de stat și sunt păstrate pentru crearea fondurilor de recreditare a împrumuturilor de stat și asigurarea deservirii datoriei de stat externe.

 

În același timp, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare sunt ajustate principalele criterii de eligibilitate pentru organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

738 vizualizări

Data publicării:

15 Martie /2023 10:40

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

proiect hotarire guvern | imprumuturi | garantarea creditelor | intreprindere de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon