Știri

Reglementarea modului de selectare, numire și remunerare a membrilor comitetului de audit pentru entități cu capital de stat

Procesul de selectare, numire și evaluare a membrilor comitetului de audit pentru entitățile cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat (în continuare – companii de stat), precum și condițiile de remunerare a acestora vor fi stabilite de un regulament, proiectul acestuia fiind elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Economiei.

 

Necesitatea elaborării proiectului este argumentată prin faptul că la momentul de față nu există norme clare și nu sunt stabilite criteriile conform cărora sunt desemnați membrii comitetului de audit și comisiei de cenzori ale companiilor de stat, ceea ce afectează administrarea efectivă a bunurilor proprietate de stat.

 

Astfel, se propune ca selectarea candidaților la funcția de membru al comitetului de audit și a comisiei de cenzori ale companiei de stat să se efectueze prin concurs organizat de entitatea care acționează în calitate de Fondator/Acționar, condițiile de desfășurare a acestuia fiind stabilite în proiect.

 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă, procedura de selectare, potrivit regulamentului, se va aplica companiilor de stat entități de interes public (în cazul comitetului de audit) și companiilor de stat, care îndeplinesc una din condiții (în cazul comisiei de cenzori):

  • au o cifră de afaceri de peste 20 mil. lei; sau
  • un număr de peste 100 angajați și o cifră de afacere de cel puțin 10 mil. lei.

 

Conform documentului, în acest caz companiile vor avea în cadrul comitetelor de audit și comisiilor de cenzori reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor și/sau, după caz, Agenția Proprietății Publice (APP) și, în mod obligatoriu, membri independenți (cel puțin 1/3 din membrii comitetului și comisiei).

 

Selectarea candidaturilor pentru promovarea lor în componența comisiei de cenzori în cadrul companiilor de stat, care nu cad sub incidența prevederilor expuse supra, se va efectua în baza unor reglementări proprii ale ministerelor Economiei și Finanțelor, APP și ministerului de ramură, după caz, care urmează a fi aprobate prin ordinul ministrului/directorului general al APP, ținând cont de criteriile stabilite în regulament.

 

Proiectul prevede că membrii comitetului/comisiei vor beneficia de plata indemnizației lunare în formă fixă, aceasta fiind stabilită în actul administrativ (ordin) privind desemnarea membrilor comitetului /comisiei și conform art.24 al Legii nr.847/2002 salarizării, dar și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.45 alin.(3) lit.d) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Totodată, membrii comitetului/comisiei vor putea beneficia de recompense anuale (variabile) din profitul net obținut de compania de stat, cuantumul căreia pentru fiecare membru se propune a fi aprobată de Fondator/adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale, la propunerea comitetului /comisiei, și nu va putea depăși 3 salarii medii brut lunare pe respectiva companie de stat pe ultimele 12 luni.

 

Totodată, regulamentul ar putea prevedea expres că, în cazul în care, conform situației financiare anuale, valoarea activelor nete este mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății componentei variabile, precum și în cazul în care compania de stat este insolvabilă sau plata componentei variabile va duce la insolvabilitatea entității, componenta nu se va plăti. În condițiile în care întreaga sau o parte din componenta variabilă se va acordata pe baza unor informații care ulterior se vor dovedi a fi incorecte, compania de stat va fi obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

 

Autorii vor accepta propuneri cu privire la îmbunătățirea proiectului până la 15 martie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

745 vizualizări

Data publicării:

09 Februarie /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

întreprinderi de stat | proiect hotarire guvern | comitet de audit | comisia de cenzori

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon