Știri

Regulamentul privind angajamentele multianuale, aprobat

Prevederile Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 6 septembrie anul curent, se vor aplica în cazul achiziției de către autoritățile publice a bunurilor, lucrărilor/serviciilor aferente elaborării documentelor normative în construcții; elaborării proiectelor tehnice și executării lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor; achizițiilor de arme, muniții, sisteme de armament, tehnică cu destinație militară, piese de schimb și accesorii pentru acestea, tehnică și utilaje de intervenție, autospeciale cu destinație specială, inclusiv pentru transportarea categoriilor speciale de pasageri.

 

În cadrul discuțiilor pe marginea documentului s-a subliniat că Ministerul Finanțelor a elaborat Regulamentul întru executarea art.66 alin. (31) din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale și are drept scop stabilirea cadrul normativ privind modalitatea și domeniile de aplicare, pentru care se permite asumarea angajamentelor multianuale.

 

Conform Regulamentului, angajamente multianuale semnifică suma viitoarei obligațiuni de plată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor contractului(lor) pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi.

 

Odată cu intrarea documentului în vigoare (la data publicării în „MO”), asumarea angajamentelor multianuale va fi precedată de mai multe acțiuni. Mai întâi de toate, autoritatea publică centrală (APC), reieșind din necesitățile de asumare a angajamentelor multianuale, va înainta către Ministerul Finanțelor o solicitare argumentată cu anexarea documentelor și calculelor justificative, în limita cheltuielilor prevăzute de Cadrul bugetar pe termen mediu pentru perioada respective.

 

Solicitarea se va depune în termen de până la 3 luni de la data intrării în vigoare a HG privind aprobarea CBTM, iar în aceasta se vor indica obligatoriu elementele Clasificației bugetare, (Org1,Org2, F1F3,P1P2, K2), unde vor fi prognozate cheltuieli în acest scop. La rândul său, MF va examina solicitările și va elabora lista autorităților publice centrale pentru care se va permite asumarea angajamentelor multianuale.

 

Termenul maxim al angajamentelor multianuale asumate va constitui 3 ani bugetari și nu va putea fi extins în nici un caz. Contractele de achiziții publice nu se vor transfera de la un angajament multianual asumat la altul, iar suma totală a contractelor nu va depăși limita pentru care se permite asumarea angajamentelor. Totodată, nu se va permite asumarea angajamentelor multianuale de către autorități într-o perioadă în care se știe că bunurile/lucrările/serviciile nu vor putea fi achiziționate/executate/prestate până la finele anului trei. Angajamentele multianuale asumate și neutilizate până la finele termenului menționat vor fi anulate de drept.

 

În cadrul procesului de monitorizare a angajamentelor, APC va asigura monitorizarea nivelului de realizare a acestora; utilizarea alocațiilor bugetare în concordanță cu principiul performanței, în mod econom, eficient și eficace; ținerea evidenței contabile conform normelor metodologice aprobate prin OMF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, și reflectarea corectă a cheltuielilor.

 

De menționat, că la etapa actuală Regulamentul va reglementa necesitatea stringentă în asumarea angajamentelor multianuale pentru așa autorități ca Agenția „Apele Moldovei” (pentru realizarea lucrărilor de reparație a barajelor, digurilor de protecție etc.); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (pentru achiziționarea și elaborarea/actualizarea documentelor normative în construcții); Ministerul Apărării (pentru procesul de dezvoltare și întărire a capabilităților militare).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

502 vizualizări

Data publicării:

06 Septembrie /2023 10:32

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

angajament financiar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon