monitorul fiscal FISC.md Nr.4(88)

Iunie 2024

Versiune tipar:

220.00 MDL

Versiune electronică:

este destinată doar pentru utilizatorii abonați.

Etichete:

Tema revistei din iunie – 4(88) este articolul  Informații privind relațiile cu părțile afiliate: reglementări contabile internaționale vis-a-vis de cele fiscale


În contextul atragerii de noi investiții, informațiile privind relațiile cu părțile afiliate sunt extrem de importante. Aceasta se datorează faptului că relațiile cu părțile afiliate reprezintă o  zonă de interes special nu numai pentru investitori, care au dreptul la o prezentare inteligibilă a informațiilor în situațiile financiare, dar și pentru autoritățile fiscale, care controlează dacă prețurile stabilite între persoanele afiliate sunt relevante nivelului pieței.

Cuprinsul revistei
icon Regimul TVA la livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții RM în adresa rezidenților RM
icon Modalitatea de declarare în cazul în care rezidentul parcului IT efectuează alte plăți decât plățile salariale în folosul angajaților
icon Determinarea creșterii de capital la înstrăinarea cotei părți în SRL dobândite din surse diferite: stabilirea bazei valorice
icon Depozitul/garanția la darea în chirie a unui spațiu comercial. Aprecierea regimului TVA
icon Aspecte privind TVA în cazul companiei ce acționează concomitent ca transportator și expeditor
icon Prezentarea, pe suport de hârtie, a dărilor de seamă fiscale corectate pentru perioadele anterioare
icon Excluderea din evidența fiscală a subdiviziunii entității care nu și-a reluat activitatea după suspendare
icon Venitul din diferențele de curs valutar. Regimul fiscal
icon Deducerea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor fixe primite în gestiune economică
icon Este în drept GȚ, în baza patentei fondatorului, să acorde servicii de cultivare a pământului?
icon Размещение объектов в зоне дороги общего пользования и/или в охранной зоне: получение разрешения и исчисление сбора
icon Некоторые особенности оказания патентообладателями услуг по размещению и питанию, предоставляемые собственниками сельских домов
icon Продажа сельхозпродукции со склада производителя и уведомление в сфере торговли
Nou
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon