Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

monitorul fiscal FISC.md №2 (43)

Февраль 2018

Ключевые слова:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Содержание журнала
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
icon Despre amenda pentru neaplicarea MCC de către o agenție turistică
icon Privind sancţiunile aplicate companiei turistice pentru reflectarea în contabilitate a unor prețuri mai mici decât valoarea de facto a pachetului turistic
icon О прекращении деятельности предприятия
icon Privind aplicarea amenzii pentru neprezentarea informației despre sediul entității
icon О некоторых налоговых обязательствах крестьянских хозяйств и граждан
icon Despre aplicarea amenzii în mărime de 50 000 lei în baza art. 257 alin. (5) din Codul fiscal
icon О налоговых обязательствах физического лица, относящихся к выигрышу в азартной online-игре
icon О налогообложении процентных начислений, полученных от финансовых учреждений
icon Referitor la aplicarea scutirii de TVA faţă de serviciile medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat de Guvern
icon О налоговых последствиях при дарении жилья, не являющегося для дарителя основным жильем
icon О праве независимого предпринимателя на осуществление деятельности посредством онлайн магазина
icon Cu privire la impozitarea unor categorii de câștiguri
icon Despre necesitatea impozitării venitului unui nerezident în cazul acordării serviciilor de transport internațional
icon Об удержании у источника выплаты, связанном с поставкой продукции животноводства, с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г.
icon Despre obligația persoanei fizice de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit
icon О подтверждающих документах для вычета понесенных транспортных расходов
icon О налогообложении экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г
icon Об обязательстве по регистрации в качестве плательщика НДС
icon Cu privire la locul livrării unor servicii
icon Despre trecerea în cont a sumei TVA aferente imobilului procurat și demolat
icon Privind metoda de declarare și achitare a TVA la unele operațiuni
Despre perioada de declarare a sumelor TVA
icon Об отражении возврата товара с учетом изменений, внесенных в Приказ ГГНИ № 1164 от 25.10.2012 г.
icon Privind nereflectarea facturilor emise și procurărilor efectuate în baza acestora în Registrul de procurări, în Registrul de livrări și în Registrul general electronic al facturilor fiscale
icon Cu referire la Modul de completare a Declarației privind TVA
icon О невозникновении обязательства по доначислению НДС до величины примененного таможенными органами
icon Об отражении в Декларации по НДС и в приложениях к ней налоговых накладных по рефактурированным услугам
icon О порядке заполнения налоговых накладных образца, утвержденного Приказом № 115, имеющихся в остатке у экономического агента
icon Об отсутствии необходимости в отметке «Non livrare» в налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов
icon Despre neachitarea TVA la postul vamal instalat din partea Transnistriei pentru mărfurile scutite de TVA în baza art. 103 din Codul fiscal
icon Despre obligația agentului economic de a indica în factura fiscală toate elementele obligatorii
icon Privind înregistrarea în anexa la Declarația privind TVA a facturilor fiscale primite de la un agent economic neplătitor de TVA
icon Despre neînregistrarea facturilor cu mențiunea „Non livrare” în registrul de procurări
icon О некоторых случаях неуказания количества экземпляров налоговой накладной
icon Despre utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special „factura fiscală” și „factura” imprimate până la epuizarea totală a stocurilor
icon О применении нулевой ставки НДС для товаров и услуг, поставляемых в рамках проекта
icon Cu privire la unele modificări legislative aferente utilizării formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat
icon О праве на возмещение НДС, начисленного таможенными органами по некоторым видам поставок
icon Cu privire la neeliberarea facturii fiscale pentru operațiuni de acordare a contribuției financiare
icon Despre impozitarea suprafețelor de terenuri amplasate în Întovărășirea pomicolă și ocupate de drumuri
icon О некоторых обязательствах при использовании киоска в качестве склада и витрины
icon Despre unele cazuri când nu apare necesitatea de a calcula și achita taxa pentru dispozitivele publicitare
icon Об обязательстве Администрации зоны свободного предпринимательства рассчитывать и уплачивать налог на недвижимое имущество
icon Despre obligația proprietarului unui centru comercial să depună în adresa autorităților administrației publice locale notificarea privind inițierea activității de comerț și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii
icon Unele aspecte ce țin de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
Serghei Puşcuţa: Plata impozitelor, incontestabilă în Republica Moldova
icon Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei
О необходимости информирования налогоплательщика о принятых решениях по выставлению инкассо
icon Основные понятия и способы определения таможенной стоимости. Порядок ее декларирования
icon Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18
Ion Lupan: Mediul de afaceri este în aşteptarea reformelor
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon