avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

09
08 2022
172

MDelivery: mecanism guvernamental sigur de livrare fizică a documentelor

În luna iulie, Agenția de Guvernare Electronică a lansat Serviciul guvernamental de livrare a documentelor MDelivery - un produs nou de guvernanță electronică, ce asigură conexiunea celor trei subiecți: prestatorul serviciului public - în calitate de expeditor,  beneficiarul serviciului public - în calitate de destinatar al livrării și furnizorul de servicii poștale (curier) - care interacționează între ei, în vederea livrării documentelor emise de autoritățile publice pe adresa beneficiarului.


Detalii

25
01 2022
661

Semnarea electronică și identificarea în sistemele informaționale. Riscurile de securitate și evitarea acestora

Sistemele informaționale de stat, prin intermediul cărora autoritățile/instituțiile publice prestează diverse servicii, impun în mod direct deținerea instrumentului de identificare a persoanei în lumea virtuală și de semnare electronică a documentelor întocmite în cadrul acestora. Pornind de la necesitatea obținerii semnăturii electronice pentru utilizarea serviciilor electronice de către mediul de afaceri, dar și de către persoanele fizice, cetățenii RM devin titulari ai unui instrument care deschide accesul către o multitudine de date personale și confidențiale ale persoanei juridice
Detalii

21
12 2021
1310

Semnătura electronică pentru 5 ani. Noi mecanisme de obținere a semnăturii electronice

La data de 14 decembrie 2021, IP Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică (STISC), Agenția Guvernare Electronică (AGE) și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au anunțat despre eventuala posibilitate a extindere a termenului de valabilitate a semnăturii electronice de la 2 ani la 5 ani.
 
Conform pct. 32 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, până la data de 07.07.2017 termenul de valabilitate a certificatului cheii publice al utilizatorului nu putea constitui mai mult de 1 an.
Detalii
21
12 2021
404

RTS - imaginea virtuală a afacerii tale

Necesitatea prezenței în mediul virtual a afacerilor este incontestabilă. Un rol foarte important în dezvoltarea unui business îi revine imaginii acestuia pe web. La rândul său, site-ul web este un instrument al afacerii, prin intermediul căruia se promovează produsele sau serviciile și se câștigă. Existența unei companii pe internet crește credibilitatea companiei în raport cu potențialii sau actualii clienți.


Detalii

06
12 2021
619

CPC: soluții pentru depășirea dificultăților în obținerea și gestionarea accesului

În pofida faptului că sistemul prin care contribuabilii au obținut posibilitatea accesului individual la serviciile fiscale electronice și repartizarea acestuia către persoanele responsabile din cadrul entității conform proceselor de business interne, a fost lansat în anul 2020, unii contribuabili solicită suportul până în prezent. În continuare, pe etape, vom explica procedura și cadrul normativ privind obținerea, gestionarea și setarea accesului în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC).

 

1. Obținerea accesului la toate serviciile fiscale electronice de către administratorul entității


Detalii
15
11 2021
870

Logoul companiei în cadrul CPC

Logoul companiei este cel mai important instrument al identității vizuale. Pentru că practic nici o companie nu este înființată fără un logou individual, în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare – CPC)  a fost creat funcționalul de încărcare a acestuia. Această posibilitate o dețin, însă, nu toți utilizatorii companiei, ci doar administratorul și contabilul-șef, fiind unicele roluri/funcții în cadrul sistemului cu un număr limitat și cu responsabilități specifice.
 

Imaginea logoului companiei poate fi încărcat în cadrul sistemului CPC, urmare a accesării companiei și a rolului corespunzător.
Detalii
12
11 2021
1204

Motivul blocării accesului la serviciile fiscale electronice pentru circa 4000 de companii

Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC) vine nu doar să ofere accesul automatizat la serviciile fiscale electronice, dar și să valideze automat datele de identificare ale persoanei fizice și juridice pentru blocarea automatizată a accesului la servicii, fapt ce optimizează semnificativ procesele efectuate anterior în mod manual de către funcționarii fiscali și operatori.
 
Amintim, subdiviziunile SFS sunt în drept să blocheze accesul la serviciile fiscale electronice, motive fiind:
11
11 2021
1002

«Электронная личность»: исключение аутентификации именем и паролем пользователя. Аутентификация возможна будет только через MPass

Работа, которую предстоит провести ГНС до конца 2021 г. и которая вызвала вопросы пользователей электронных налоговых услуг и  в деловой среде, заключается в исключении опции аутентификации на портале www.servicii.fisc.md и www.raportare.gov.md. Начиная с 2019 г., ГНС опубликовала ряд ознакомительных статей для общего информирования налогоплательщиков и призыва использовать аутентификацию посредством правительственной услуги аутентификации и контроля доступа MPass (далее - услуга MPass) с тем, чтобы привыкнуть к этой опции.


Detalii

09
11 2021
1378

e-Factura emisă prin „ciclul scurt”: noi prevederi pentru anularea acesteia

Pe data de 5 noiembrie 2021 a intrat în vigoare modificarea la Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020. Modificarea respectivă a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 559 din 29 octombrie 2021, documentul fiind publicat în MO al RM (nr. 266-272, art. 1284).
 


Detalii

08
11 2021
1238

Identitatea electronică: excluderea opțiunii de autentificare cu nume de utilizator și parolă. Autentificare va fi posibilă doar prin MPass

Lucrarea care urmează a fi efectuată de către SFS până la finele anului 2021 și care a trezit discuții în rândul utilizatorilor serviciilor fiscale electronice din mediul de afaceri este excluderea opțiunii de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md și www.raportare.gov.md. La acest aspect, SFS a publicat mai multe articole informative începând cu perioada anului 2019 și până în prezent, pentru informarea centralizată a contribuabililor și îndemnul acestora de a utiliza și a se acomoda la autentificarea prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare si control al accesului MPass (în continuare – serviciul Mpass).


Detalii