avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

19
07 2021
619

Serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice

Accesul persoanelor fizice la serviciile fiscale electronice poate fi obținut fără deplasarea și solicitarea conectării la servicii de la subdiviziunile SFS , fără prezentarea diverselor acte și semnarea acordului de conectare. Acesta se oferă în mod automatizat în momentul accesării și autentificării în cadrul sistemului Cabinetul personal al contribuabilului (CPC) prin intermediul sistemului guvernamental MPass, cu aplicarea semnăturii electronice.

 

Aici menționăm că persoanele fizice dispun de posibilitatea accesării și utilizării unui spectru larg de servicii fiscale electronice pe portalul https://sfs.md/ro, unele fiind cu acces liber, altele – prin intermediul sistemului CPC, în conformitate cu regulamentul de utilizare a acestora, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020.


Detalii

16
07 2021
449

Modul de creare a companiilor în cadrul SIA „e-Factura”: modificări la funcțional

„Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura” a fost explicată în respectivul articol, oferit recent de publicația noastră. Astăzi, întru minimizarea  erorilor comise de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, comunicăm că, la data de 8 iuie 2021, SFS a lansat modificări la acest funcțional și venim cu unele detalieri.


Detalii

14
07 2021
378

„Mesagerie”. Noul compartiment va fi lansat în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciile fiscale electronice și alte sisteme informaționale, centralizate în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabililor” (CPC), sunt instrumentele care asigură interacțiunea dintre contribuabil și SFS în mediul online, obiectivul de bază al  acestuia fiind stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și asigurarea interacțiunii și comunicării eficiente a contribuabililor cu SFS, exclusiv în mediul online.
 
În perioada iulie-august curent, SFS planifică lansarea unui nou modul din cadrul sistemului CPC, și anume compartimentul „Mesagerie”. Acesta vine să asigure un spațiu centralizat:
 


Detalii

29
06 2021
1687

Cauza nereflectării la Cumpărător a facturii fiscale create de Furnizor în sistemul „e-Factura”

În cadrul sistemului „e-Factura” sunt situații în care Furnizorii emit facturi fiscale electronice și acestea nu parvin prin ciclul lung către Cumpărători. La indicarea codului fiscal al Cumpărătorului se afișează mesajul precum că contribuabilul nu utilizează sistemul „e-Factura”, deși acesta emite și recepționează facturi fiscale prin intermediul sistemului și facturile fiscale nu se afișează la Cumpărător în statutul „Finisate”, chiar dacă au fost remise de Furnizor prin ciclul scurt. În continuare explicăm cauza și pașii parcurși eronat de către utilizatorii sistemului „e-Factura”, fapt ce generează problema enunțată.
 


Detalii

30
04 2021
749

Accesarea SIA CPC de către persoană nerezidentă – conducător al persoanei juridice, care a obținut accesul la serviciile fiscale electronice în baza codului fiscal format din seria și numărul pașaportului străin

Întrebare adesea adresată de către contribuabili este: Cum se modifică contabilul-șef în sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale prin SIA „Declarație electronică”, dacă conducătorul persoanei juridice este persoană nerezidentă și a obținut accesul la serviciile fiscale electronice în baza codului fiscal atribuit de SFS, format din seria și numărul pașaportului străin?
 


Detalii

26
04 2021
1164

Limitarea dreptului de creare și/sau semnare și/sau anulare a facturilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”

În cadrul marilor companii, adesea persoanele responsabile de circulația facturilor fiscale, dețin anumite atribuții, drepturi și restricții ce pot fi efectuate asupra documentelor contabile. Astfel, în cadrul sistemului „e-Factura” au fost dezvoltate opțiunile de restricționare a funcționalităților posibil a fi accesate de către persoanele responsabile cu drept de acces la sistem, și anume pentru utilizatorii cu rol de contabil.


Detalii

23
04 2021
727

Divizarea facturilor fiscale în cadrul sistemului „e-Factura” pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului

La data de 16 aprilie 2021, pentru SIA „e-Factura” a fost lansată o nouă actualizare cu funcționalitățile de divizare a sistemului pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului, cu compartimentul în cadrul sistemului de gestionare a accesului de către utilizatorul cu rol de „Director” pentru persoanele responsabile din cadrul companiei și restricționarea vizualizării facturilor fiscale de la o subdiviziune la alta, precum și crearea posibilități de emitere a facturilor fiscale în cadrul aceleiași entități, de la o subdiviziune la alta.
 
Întru utilizarea funcționalului nou lansat, inițial este necesar de a crea filialele companiei în cadrul sistemului „e-Factura”, pentru ca ulterior să fie posibilă gestionarea accesului pentru persoanele responsabile întru crearea și vizualizarea facturilor fiscale pe anumită filială și nu în întregime pentru toată compania, precum și de a recepționa ulterior doar facturile fiscale destinate filialei create.


Detalii

01
09 2020
977

Cum poti verifica si monitoriza activitatea companiilor din RM?

Răspunsul la această întrebare este oferit prin intermediul proiectului eData, care a fost creat  cu scopul de a prezenta informații veridice și actualizate despre persoanele juridice ce activează în cadrul legal al Republicii Moldova.

Prioritatea  proiectului se axează pe furnizarea celor mai actuale date de business, precum și instrumente simple online pentru agregarea/comasarea și analiza acestora.


Detalii
24
07 2020
422

Utilizarea serviciilor fiscale electronice de către persoanele nerezidente

Sistemul informațional „Cabinetul personal al contribuabililor” a fost implementat, în prim plan, pentru a asigura procesul de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice de către contribuabili, în mod automatizat, cu excluderea deplasărilor la ghișeele de deservire ale IP CTIF și subdiviziunile SFS. Pentru accesarea sistemului, contribuabilii parcurg etapa de autentificare prin intermediul platformei guvernamentale de autentificare și control MPass.
 
Implementarea unei metode unice de autentificare în cadrul SI de stat este reglementată de HG nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)1.
Detalii
22
07 2020
1285

SIA „e-Factura”: funcția persoanelor responsabile de emiterea facturilor fiscale

În cadrul serviciilor fiscale electronice, rolurile atribuite utilizatorilor sunt „Director” și/sau „Contabil”. Adesea rolurile din cadrul sistemului sunt diferite de funcțiile persoanelor responsabile de emitere a facturilor fiscale (FF) și, după aplicarea semnăturii electronice, în compartimentele FF sunt plasate în mod automat rolurile, în cazul în care nu au fost setate corespunzător funcțiile pentru fiecare utilizator în parte.
 
Conform pct. 25 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul nr. 118/2017  al Ministerului Finanțelor, în rd. 13 „Permis eliberarea” a FF se indică funcția, numele, prenumele persoanei responsabile care permite eliberarea și expedierea mărfii la adresa cumpărătorului.

Detalii