avatar

Legislația muncii

În acest compartiment vom publica articole ce țin de legislația muncii

30
10 2020
1908

Termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă. Сроки хранения документов, связанных с трудовыми отношениями

 
În prima parte a acestui articol au fost prezentate tipurile documentelor în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile RM, documente întocmite în urma activităţii administrative, evidenţa şi dările de seamă, administrarea resurselor de muncă (cu subcapitolele respective).  În continuare oferim partea II a articolului.
 
В первой части этой статьи были представлены виды документов в соответствии с Перечнем типовых документов и сроков их хранения для органов публичного управления, учреждений, организаций и предприятий РМ, документы, образующиеся в управленческой деятельности, учет и отчетность, управление трудовыми ресурсами, с соответствующими подразделами. Далее представляем часть II статьи.

Detalii
30
10 2020
1907

Termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă. Сроки хранения документов, связанных с трудовыми отношениями

     Calcularea termenului de păstrare a dosarelor definitivate în lucrările de secretariat în anul 2020 începe de la 1 ianuarie 2021 deoarece calcularea termenului de păstrare a documentelor-tip se face începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul definitivării documentelor în lucrările de secretariat. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare începînd cu data de 05.08.2016 cu privire la termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă dintre salariat şi angajator. În note sînt prevăzute termene de păstrare a unor categorii de documente specifice, ţinîndu-se cont de conţinutul, autorul, timpul şi locul elaborării documentelor.


Detalii

21
10 2020
2120

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4 (59), № 5 (60), 2020 г.)

 

6. Чем отличаются правовые последствия срочного и бессрочного ИТД?

 

Содержание ИТД определяется по соглашению сторон с учетом положений действующего законодательства и в соответствии с п. c) ч. (1) ст. 49 ТК включает срок договора. (Схема № 4 «Регламентируемый состав элементов содержания ИТД»).

Detalii
20
10 2020
710

Tichetele de masă în cazul muncii la distanță

Poate angajatorul să acorde tichete de masă salariaților care activează la distanță/domiciliu?

 

Procedura de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum și raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică este reglementată de Legea nr. 166/2017  cu privire la tichetele de masa și Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018.

 


Detalii
19
10 2020
2081

Limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu

Se interzic reţineri din mijloacele câștigate de salariat în favoarea angajatorului sau altor persoane juridice și fizice, precum și orice alte reţineri neprevăzute de legislaţie. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea cuantumului reţinerilor din salariu. Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărâri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie și de contractele colective de muncă.


Detalii
08
10 2020
2699

Штрафы за отказ работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

В соответствии с действующим законодательством, работодатель обязан ежегодно предоставлять всем своим работникам оплачиваемый отпуск. Нарушение соответствующих положений Трудового кодекса влечет наложение штрафа на физических, должностных и юридических лиц.


Detalii
17
08 2020
2138

Convenţiile colective de nivel naţional, ramural și teritorial

Contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și convenţiile colective pot stabili pentru salariaţi drepturi și garanţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la convenţiile colective de nivel naţional, ramural, teritorial. Toate condiţiile contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă și convenţiilor colective, care înrăutăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia muncii, sunt nule și nu produc efecte juridice.


Detalii
11
08 2020
2411

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4 (59), 2020)

 

3. Какие документы лица, поступающие на работу, обязаны предъявить работодателю при заключении ИТД?

 

Каждому лицу, поступающему на работу, важно знать какие документы при приеме на работу действующее законодательство обязывает его предъявить работодателю для заключения ИТД.


Detalii
17
06 2020
2233

Statistica privind utilizarea forţei de „muncă la negru” depistate conform domeniilor de activitate a angajatorilor

De zeci de ani munca nedeclarată rămâne un fenomen, combaterii căruia autorităţile acordă o atenţie sporită. Cu toate că răspunderea pentru încălcările de această natură a devenit mai dură, angajarea neformală mai este admisă de unii agenţi economici. În tabelul de mai jos găsiţi datele statistice cu privire la utilizarea muncii nedeclarate depistate de organele de stat în perioada anilor 2006-2019.


Detalii