avatar

Legislația muncii

În acest compartiment vom publica articole ce țin de legislația muncii

08
08 2022
951

Правовые гарантии при направлении работников в служебные командировки

При документальном оформлении направления работника в служебную командировку возникает множество сопутствующих вопросов в контексте обоснования фактических расходов в связи с выполнением временных служебных поручений работодателя.        

 

Особый практический интерес вызывает правомерность предоставления работодателем гарантий откомандированным работникам исходя из норм трудового законодательства в условиях выполнения своих трудовых обязанностей вне постоянного места работы.     


Detalii

27
06 2022
2343

Трудовые гарантии для работников в возрасте до 18-ти лет

 Стороной индивидуального трудового договора (ИТД) в качестве работника может быть физическое лицо, достигшее возраста 15-ти лет, в соответствии с установленными трудовым законодательством условиями. Далее представлена таблица действующих правовых норм относительно трудовых гарантий работникам в возрасте до 18-ти лет. В рамках трудовых отношений не является дискриминацией в сфере труда установление различий, исключений, предпочтений или отдельных прав для несовершеннолетних работников в связи особой заботой государства об этих лицах, нуждающихся в повышенной правовой защите.


Detalii

14
06 2022
2594

Последствия несоблюдения сроков расчета при прекращении ИТД/ Consecinţele nerespectării termenelor de efectuare a achitărilor în caz de încetare a CIM

Angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci și această obligaţie survine, în particular, în caz de reținere a tuturor plăților sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu (lit. f) alin. (1) art. 330 din CM).

Din următorul articol, elaborat sub formă de scheme, aflați mai multe aspecte despre consecinţele nerespectării termenelor de efectuare a achitărilor în caz de încetare a CIM. Materialul e disponibil în limba română și rusă.


Detalii

10
06 2022
2538

Garanţii de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea

 Salariaţii cu obligaţii familiale nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la garanţii de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă.


Detalii

09
06 2022
2748

Правовая база организации учета рабочего времени работников

 (Продолжение. Часть I – в № 2 (72), часть II – в № 3 (73), 2022 г.)

 

7. В каких случаях допускается установление режима неполного рабочего времени работников?

 

Кроме нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени, трудовое законодательство предусматривает режим неполного рабочего времени, т.е. частичную занятость работника либо в течение рабочего дня или рабочей смены, либо в течение недели. Установление режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели допускается по соглашению сторон ИТД, если трудовым
Detalii

24
05 2022
1968

(ro/ru) Штрафы за нарушение правил трудоустройства иностранных граждан/ Amenzile pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini

Из нижеследующей статьи работодатели узнают об ответственности за трудоустройство иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих в РМ, не имеющих вида на жительство с целью трудовой деятельности.

 

Din articolul ce urmează angajatorii vor afla despre răspunderea pentru  plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor  străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în RM, fără permis de şedere în scop de muncă.


Detalii

15
04 2022
2494

(ro/ru) Amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale

Utilizarea Clasificatorului ocupaţiilor în temeiul alin. (5) art. 5 din Legea nr.  105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea  de șomaj este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

 

În continuare vă propunem un articol (în formă de scheme) despre amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale. Materialul e disponibil în limba română și rusă.


Detalii

14
04 2022
2591

Restricţii legale în cazul prestării muncii prin cumul

Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea muncii prin cumul. Contractele individuale de muncă (CIM) prin cumul pot fi încheiate cu unul sau mai mulţi angajatori, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare.


Detalii

13
04 2022
923

Procedura de reducere a personalului entității

Concedierea angajaților în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal reprezintă desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată, cu stricta respectare a prevederilor indicate în art. 86 alin. (2), art. 87, 88, 183, 184, 186 alin (4), art. 251 și 388 din Codul muncii.

 

   Reducerea numărului angajaților unității este unul dintre motivele de încetare a CIM la inițiativa angajatorului, care, înainte de a începe procedura în sine, urmează să determine dacă aceasta va fi o reducere a numărului sau a statelor de personal, deoarece în legislația muncii nu este oferită o detaliere a acestor noțiuni.


Detalii

08
04 2022
2255

(ro/ru) Статус беженца при трудоустройстве на территории РМ/ Statutul de refugiat la angajarea în câmpul muncii pe teritoriul RM

Как работодатель может определить статус беженца? Как правильно оформить трудовые отношения с лицом, подтвердившим этот статус? Какие документы необходимо затребовать при заключении индивидуального трудового договора с беженцем? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нижеследующей схеме.

 

 

Cum angajatorul poate determina statutul de refugiat? Care este modalitatea de legalizare a relațiilor de muncă cu persoana ce a confirmat statutul respectiv? Ce acte urmează a fi solicitate la perfectarea contractului individual de muncă cu un refugiat? Răspunsurile la aceste și alte întrebări poate fi găsit în schema ce urmează.


Detalii