avatar

Legislația muncii

În acest compartiment vom publica articole ce țin de legislația muncii

17
08 2020
1604

Convenţiile colective de nivel naţional, ramural și teritorial

Contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă și convenţiile colective pot stabili pentru salariaţi drepturi și garanţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de legislaţia muncii. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la convenţiile colective de nivel naţional, ramural, teritorial. Toate condiţiile contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă și convenţiilor colective, care înrăutăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia muncii, sunt nule și nu produc efecte juridice.


Detalii
11
08 2020
1860

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4 (59), 2020)

 

3. Какие документы лица, поступающие на работу, обязаны предъявить работодателю при заключении ИТД?

 

Каждому лицу, поступающему на работу, важно знать какие документы при приеме на работу действующее законодательство обязывает его предъявить работодателю для заключения ИТД.


Detalii
17
06 2020
2030

Statistica privind utilizarea forţei de „muncă la negru” depistate conform domeniilor de activitate a angajatorilor

De zeci de ani munca nedeclarată rămâne un fenomen, combaterii căruia autorităţile acordă o atenţie sporită. Cu toate că răspunderea pentru încălcările de această natură a devenit mai dură, angajarea neformală mai este admisă de unii agenţi economici. În tabelul de mai jos găsiţi datele statistice cu privire la utilizarea muncii nedeclarate depistate de organele de stat în perioada anilor 2006-2019.


Detalii
11
06 2020
2071

Amenzile contravenționale pentru achitarea salariului sau altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă

Achitând salariul sau alte plăţi, angajatorul este obligat să respecte un șir de cerinţe stipulate în legislaţia muncii. Pentru nerespectarea lor pot fi sancţionate persoanele fizice, persoanele cu funcţie de răspundere și persoanele juridice. În schema de mai jos găsiţi informaţia cu privire la obligaţiile angajatorului la achitarea salariului sau altor plăţi în folosul angajaţilor, mărimea amenzilor contravenționale în cazul nerespectării lor.


Detalii
04
06 2020
2629

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

Договорное оформление трудовой деятельности не случайно является объектом повышенного внимания со стороны контролирующих органов РМ. Работа по трудовому договору (контракту, соглашению) не является предпринимательством. От того, насколько юридически грамотно заключен индивидуальный трудовой договор (ИТД), без всякого сомнения зависит законность оформления трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений со всеми вытекающими из данного факта правовыми последствиями.
Detalii