17
11 2015
4294

Verificarea și corelarea informațiilor din declarația privind T.V.A. cu cele financiare (Partea II)

În continuare prezentam o variantă de verificare a avansurilor primite (de regulă, în contabilitate se utilizează contul 523 în corelare cu 225) printr-un model de raport aferent analizei acestora. Tabelul 3 Analiza avansurilor (extras)
Perioada / lunaSoldurile avansurilor
primitedin țară aferente
livrărilor impozabile
cu T.V.A.
Diferența
începutul luniisfîrșitul lunii
A123,(col. 2-col. 1)(col. 2-col. 1)
6053238,0253238,028873,00
753238,0290753,02375156 252,50
890753,02141368,5650615,548 435,92
9141368,6109910,3-31458,26-5 243,04
10109910,394240,41-15669,89-2 611,65
1194240,4138071,58-56168,83-9 361,47
1238071,5821195,96-16875,62-2 812,60
Acest raport este aplicabil în cazul în care entitatea înregistrează livrări impozabile cu T.V.A. la o anumită cotă, în situația înregistrării livrărilor impozabile cu T.V.A. la cote diferite, raportul poate fi ajustat după necesitate. Etapa verificării operațiilor înregistrate în MCC, a avansurilor primite, a retururilor efectuate, a întocmirii corecte a facturilor fiscale, a altor operații în funcție de particularitățile entității, reprezintă, de regulă, corectitudinea și plenitudinea informației reflectate în boxa 10 și boxa 11 din declarația privind T.V.A. În continuare vom verifica interconexiunea volumului total al livrărilor conform prevederilor fiscale și cu veniturile entității, conform tratamentelor contabile9. În contextul dat menționăm că, veniturile entității în funcție de tipul acestora, forma de activitate, precum și de alte criterii pot fi sau nu fi impozabile cu T.V.A. Prin urmare, în cazul corelării T.V.A. aferent volumului de vînzări sub aspect financiar cu suma T.V.A. calculată pe fiecare structură (avansuri, achitări în numerar, ajustări, inclusiv returnările etc.) vor apărea, de regulă, anumite divergențe specifice activității entității. Pentru a verifica aceste divergențe pot fi utilizate informațiile din registrele contabile aferent conturilor 611, 612 etc., prin analiza rulajelor reditoare10 și, după caz, debitoare11 ale acestor conturi. Pentru a analiza și corela mai eficient informațiile aferent sumelor T.V.A., recomandăm de aplicat raportul prezentat în tabelul 4. Practic acesta poate include generalizarea tuturor veniturilor care au concordanță cu T.V.A.
PerioadaVenituri din vînzări (611)Alte venituri din activitatea operațională (612)Total
Retur (anul curent)Creanțe comerciale 
(221)
Alte creanțe
(231, 233 etc.)
Încasări 
din 
vînzarea
 bunurilor
 în numerar 
(832)
Total venituri 
din vânzări
(611)
Creanțe comerciale 
(221)
Alte creanțeÎncasări din 
vînzarea 
bunurilor
 în numerar (832)
Total alte venituri (612)VenituritotalTVA Din vînzarea 
bunurilor 
în numerar (832)
Din tranzacțiile 
cu clienții 
prin facturi fiscale (221, 231 etc.)
A12345 (1+2+3+4)6789 (6+7+8)10 (5+9)11 (10x0,2)12 ((4 + 8) x 0,2)13 ((1 + 2 + 3 + 6 + 7) x 0,2)
6(5 425,00)113 949,180,0043 310,00151 834,1851 383,330,001 145,8352 529,16204 363,3440 872,678 891,1749 746
7(13 133,33)179 004,970,00111 864,16277 735,8019 328,330,002 898,3422 226,67299 962,4759 992,4922 952,5066 245
80,00109 035,830,0092 390,83201 426,6623 970,000,00858,3424 828,34226 255,0045 251,0018 649,8353 687
90,00159 017,562 342,2888 295,83249 655,67119 000,000,002 715,00121 715,00371 370,6774 274,1318 202,1769 031
100,00111 134,138 171,63172 321,67291 627,4364 976,663 810,586 883,3375 670,57367 298,0073 459,6035 841,0070 086
110,0080 868,237 751,46135 859,17224 478,8634 231,250,002 123,3336 354,58260 833,4452 166,6927 596,5042 805
120,00106 074,207 583,85190 581,67304 239,7259 691,670,008 473,3368 165,00372 404,7274 480,9439 811,0071 668
total(18 558,33)859084,1025849,22834 623,331 700 998,32372 581,243 810,5825 097,50401 489,322 102 487,64420 497,52171 944,17423 268
_____________________________ 9 Conform SNC Prezentarea situațiilor financiare, prin situația de profit și pierdere structurează veniturile în venituri din activități operaționale și cele din alte activități, astfel veniturile entității, sunt delimitate în: veniturile din vînzări (vînzarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, contacte de construcție, contacte de leasing, dividende, participații, dobînzi etc.) alte venituri din activitatea operațională (din ieșirea altor active circulante, sub formă de amenzi, recuperarea prejudiciului, decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat, plusuri de active constate lipsă la inventariere etc. veniturile din alte activități (venituri aferente activelor imobilizate, dobînzi, reluarea pierderii din depreciere, compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale etc.) 10 De regulă, principalele înregistrări contabile aferent veniturilor sunt: reflectate valorii de vînzare prin conturi de creanțe: Dt 221, 231 etc. Ct 611, 612 etc. - valoarea de vînzare (fără T.V.A.) Dt 221, 231 etc. Ct 534 – T.V.A. aferent valorii de vînzare reflectarea valorii de vînzare cu achitare în numerar: Dt 832 Ct 611, 612 etc.- valoarea de vînzare (fără T.V.A.) Dt 832 Ct 534 – T.V.A. aferent valorii de vînzare 11 Menționăm că conform reglementărilor noi contabile se permite și formulele contabile inverse, de asemenea acest aspect este menționat și prin prisma corectărilor prin SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, precum corectarea erorii comise și depistate în perioada de gestiune curentă se efectuează în modul următor: în cazul depistării corespondenței conturilor contabile eronate − se anulează înregistrarea eronată prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform politicilor contabile ale entității, cu întocmirea concomitentă a înregistrării contabile corecte; în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mare decît suma corectă − diferența se anulează prin stornare sau prin înregistrare contabilă inversă conform politicilor contabile ale entității; în cazul lipsei înregistrării contabile − se întocmește înregistrarea contabilă respectivă; în cazul în care suma înregistrată eronat este mai mică decît suma corectă − diferența se reflectă prin înregistrarea contabilă suplimentară în aceeași corespondență a conturilor. Deci, în cazul că vor fi astfel de înregistrări trebuie de ținut cont și de rulajele debitoare aferent conturilor din clasa a 6

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.