11
04 2022
280

Facilitarea accesului producătorilor agricoli la sursele FNDARM

Hotărârea Guvernului nr.226 din 4 aprilie 2022 pentru modificarea HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) a intrat în vigoare, fiind publicată în MO pe data de 8 aprilie curent. Modificările au fost operate în scopul facilitării accesului producătorilor agricoli la sursele Fondului, precum și pentru îmbunătățirea politicilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prin ajustare la necesitățile economiei naționale.
 
Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe lângă dreptul de a distribui mijloacele Fondului, poate redistribui mijloacele financiare nevalorificate până la data de 1 septembrie a anului în curs din cadrul unei măsuri/subsmăsuri sau a unei categorii de producători pentru alte măsuri/ submăsuri de sprijin și categorii de producători agricoli, în conformitate cu prioritățile și necesitățile determinate.
 
Mărimea sprijinului financiar acordat unui beneficiar în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile/submăsurile de sprijin, nu va putea depăși suma de 5,0 mil. lei per beneficiar, cu excepția producătorilor de lapte de vacă, pentru care plafonul maxim constituie 7,0 mil. lei, iar pentru grupurile de producători și cooperativele de întreprinzător valoarea sprijinului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate.
 
Totodată, documentul a fost completat cu sumbmăsura Stimularea investițiilor în implementarea practicilor de eficiență energetică. Mărimea sprijinului se va acorda în scopul implementării practicilor de eficiență energetică prin diminuarea impactului administrării fertilizanților în sol, menținerii structurii și sporirii fertilității solului, precum și pentru reducerea fluxului de CO2 din sol și se calculează sub formă de compensație în proporție de 50%, dar nu mai mult de 2000 de lei din valoarea semințelor autohtone de leguminoase pentru boabe, pentru culturile de mazăre, fasole, năut, linte și soia, conform normelor de însămânțare recomandabile per ha.
 
O altă sumbăsură de care vor putea beneficia producătorii agricoli este Stimularea creditării producătorilor de către băncile comerciale și organizațiile de creditare nebancară la accesarea creditelor pentru mijloace circulante. Suma maximă a subvenției acordate unui singur beneficiar în cadrul acestei submăsuri va constituie 200 mii lei, iar pentru grupurile de producători, cooperativele de întreprinzător și producătorii agricoli din sectorul zootehnic plafonul constituie 300 mii lei. Creditele overdraft nu sunt eligibile în cadrul acestei submăsuri, indiferent de sursa lor.
 
Totodată, începând cu anul curent pasibili de subvenționare vor fi și instituțiile de învățământ și cercetare-inovare din domeniul agricol și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații care au efectuat investiția ce corespunde domeniilor de acțiune aferente fiecărei măsuri/ submăsuri de sprijin financiar.
 
În vederea încurajării și stimulării activităților agricole prioritare, subvențiile acordate în condiții generale vor putea fi majorate la cererea producătorului agricol și se calculează din valoarea subvenției autorizate cu:
  • 20% – tinerilor fermieri, femeilor fermiere și migranților reveniți;
  • 20% – producătorilor agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creșterea șeptelului animalelor ecologice, la accesarea unor submăsuri;
  • 10% – producătorilor agricoli care au achiziționat bunuri eligibile pentru subvenționare, de producție autohtonă;
  • 50% – grupurilor de producători și cooperativelor de întreprinzător care efectuează investiții în sectorul agroalimentar conform unor submăsuri de sprijin;
  • 10% – producătorilor agricoli care efectuează investiții în sectorul zootehnic, cu excepția investițiilor pentru exploatațiile specializate în producerea laptelui;
  • 20% – producătorilor agricoli care desfășoară activitate de producere a laptelui de vaci, oi și capre, în cadrul submăsurilor. Direcția de producție se determină în baza rasei animalelor exploatate, fiind eligibile exploatațiile în care cel puțin 75% din efectivul de animale este din rase specializate pentru producția de lapte sau mixte.
 
Menționăm, resursele financiare disponibile în anul curent în Fondul de subvenționare a agriculturii și mediului rural, constituie 1,75 mld. lei comparativ cu 1,1 mld. lei în anul 2021. Mijloacele financiare vor fi distribuite pe categorii de producători - micro, mici, mijlocii și mari.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.