25
01 2022
201

Legea horticulturii: 10 principii pentru eficiența sectorului

Sectoarele pomicultură, cel nucifer, de arbuști fructiferi și căpșun, legumicol, creșterea ciupercilor, a plantelor aromatice, medicinale și condimentare vor cădea sub incidența legii horticulturii, proiectul căreia este propus pentru consultări publice de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Documentul stabilește regulile de implementare a politicii de stat în sectorul horticol, de supraveghere și asigurarea controlului în domeniu, competențele părților implicate în gestionarea și dezvoltarea horticulturii etc.

 

Printre cele 10 principii ce urmează a fi puse la baza dezvotării sectorului se regăsesc independența de importuri; integrarea și accesul la piața internațională; inofensivitatea produselor;

securitatea alimentară etc.

 

Autoritățile preconizează efectuarea odată la 10 ani a recensămțntului general agricol care va include toate exploatațiile agricole cu orice formă de organizare juridică, inclusiv gospodăriile auxiliare ale familiilor, membrii cărora sunt deţinători de terenuri agricole, întovărăşirile pomicole, loturile pomicole şi legumicole.

 

Potrivit proiectului, va fi reglementată înființarea și scoaterea din circuit a plantațiilor pomicole, fiind propusă zonarea pomiculturii (delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor pomicole se efectuează de către instituțiile de cercetări științifice în domeniul horticol, de comun cu alte institute publice din domeniu). Astfel, producătorilor urmează a fi propuse recomandări, în funcție de condițiile pedo-climaterice și pentru realizarea producției de calitate superioară, la bază cărora vor fi puse condițiile climatice și pedologice, amplasareaa geografică, tradițiile locale, dar și de tendințele piețelor.

 

Proiectul conține cerințe pentru materialul săditor pomicol, de arbuști fructiferi și căpșun (autohton și de import), precum și pentru producătorii acestora, face referire la stabilirea duratei de funcționare a plantaţiilor pomicole şi bacifere, stabilind că casarea și defrișarea plantațiilor este efectuată în modul determinat de Guvern.

 

Totodată, în document se regăsesc și măsurile de stimulare a dezvoltării sectorului pomicol, legumicol, a plantelor aromatice, medicinale, condimentare și ciupercilor, cerințele de punere a acestora pe piață (atât în stare proaspătă cât și procesate) etc.

 

Autorii preconizează că, la data intrării în vigoare a prevederilor noii legi,  va fi abrogată Legea nr.728/1996 cu privire la pomicultură.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.