28
04 2022
220

Legea zootehniei: crearea societăților de ameliorare în sector

Cerințele de organizarea instituțională şi administrarea sectorului zootehnic, cele privind comerțul, condițiile de eliberare a certificatelor zootehnice, dar și drepturile și obligațiile deținătorilor de animale vor fi reglementate de o nouă lege a zootehniei, proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului acesteia fiind susținut de Cabinetul de miniștri în ședința din 27 aprilie.
 
 Legea zootehniei se va aplica pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea în cazul în care se intenționează ca animalele sau descendenții să fie înscrise ca animale de reproducție de rasă pură într-un registru genealogic. În același timp, prevederile legii nu se vor extinde pentru animalele de reproducție și materialului germinativ în cazul în care ele sunt destinate folosirii în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice.
 
Elaborarea documentului transpune normele prevăzute de legislația UE, ceea ce va permite înființarea societăților de ameliorare, care reprezintă orice asociație de deținători de animale, recunoscută în scopul desfășurării unui program de reproducție a animalelor de rasă pură, înscrise într-un registru genealogic înființat și ținut de respective societate, dar și a exploatațiilor de ameliorare – asociație a deținătorilor de animale, întreprindere privată care desfășoară activități într-un sistem de ameliorare închis sau o întreprindere de stat, în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibrizi înregistrați în registrul zootehnic.
 
Programul de ameliorare prevede un efectiv suficient de animale de reproducție conform scopului stabilit și va conține, obligatoriu, caracteristicile detaliate ale rasei, informațiile privind teritoriul geografic unde se desfășoară programul, informațiile privind sistemul de identificare a animalelor, date despre testarea performanțelor sau evaluarea genetică etc. Societatea/exploatația de ameliorare va încheia un contract de prestări servicii a activităților legate de gestionarea programelor lor de ameliorare.
 
Autoritatea competentă în zootehnie este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în cadrul căreia va fi creat un serviciu (în Direcția sănătatea şi bunăstarea animalelor), ce va asigura implementarea şi verificarea respectării prevederilor din domeniul zootehnic.
 
Conform proiectului, autoritățile publice locale vor aproba planul anual de exploatare a păşunilor şi altor categorii de terenuri proprietate a unităţii administrative-teritoriale destinate producerii furajelor, iar Consiliul local va decide repartizarea asociaţiilor deţinătorilor de animale în folosinţă gratuită a păşunilor pe un termen de până la cinci ani. Termenele de scoatere a animalelor la pășunat vor fi stabilite de către APL şi se vor anunța cu 10 zile înainte.
 
Deţinătorilor de animale li se va intrzice utilizarea păşunilor şi bazinelor acvatice proprietate publică altfel decât în conformitate cu destinaţia lor. Totodată, ei vor avea obligația să efectueze înregistrarea de stat a animalelor, să respecte cerinţele de întreţinere şi creştere a acestora și să asigure bunăstarea animalelor deținute.
 
Prin implementarea legii autoritățile planifică dezvoltarea fondului genetic la nivel național pentru toate speciile de animale,  precum și majorarea numărului de unități de producere autorizate (într-o perioadă de 7-8 ani numărul fermelor zootehnice se preconizează a fi majorate cu 50%), creșterea volumelor de producție obținute per unitate de producere (într-o perioadă de 5 ani volumele de producție de origine animală se vor majora cu 40-50%), dar și diminuarea costurilor de producere a materiei prime, a prețurilor pentru produsele de origine animală livrate către procesatori sau consumatorii finali.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.