27
10 2021
138

Prevenirea eroziunii genetice a soiurilor de plante agricole

În Republica Moldova circa 70% din seminţele livrate pe piaţă sunt de import şi doar 30%  de origine autohtonă. Una din cauzele care au dus la apariția acestei discrepanțe este agricultura comercială, care se bazează preponderent pe soiuri noi și metode industriale ce au menirea de a obține un randament sporit de producție a culturii de pe suprafața de teren agricol.
 
Totodată, specialiștii au constatat că, în condiţiile extinderii agriculturii bazate pe metode moderne și intensive de tip industrial, se pronunță problemele de eroziune genetică şi necesitatea de a conserva şi revitaliza seminţele tradiţionale.

 

În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea cerințelor privind echivalența controalor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor agricole adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică.

 

Proiectul stabilește liniile directoare de producere şi comercializare eficientă a semințelor de legume și cartofilor de sămânță, contribuind la sporirea eficienţei controalelor de echivalenţă, comercializarea soiurilor şi varietăţilor primitive şi soiurilor de legume care sunt amenințate de eroziune genetică. Este important de menționat că cerințele prevăzute în proiect nu vor fi aplicate speciilor produse în gospodăriile individuale, precum şi speciilor de tranzit sau depozitate temporar ca produs de tranzit.

 

Astfel, în cazul în care semințele echivalente fac obiectul unei schimbării a etichetei și a sistemului de închidere efectuat în conformitate cu sistemele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional, se vor aplica prevederile:

  • HG nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere;
  • HG nr. 600/2014 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comericalizarea semnițelor de culturi cerealiere păiaose;
  • HG nr. 141/2017 ce privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului;
  • HG nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol.

 

Totodată, proiectul propune și aprobarea unor cerințe privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale (regionale) ce sunt amenințate de eroziunea genetică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți.

 

Respectiv, în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova vor fi acceptate soiurile locale, dar și varietățile adaptare naturale la condițiile locale și regionale, care vor fi menționate în Catalog ca varietăți de conservare. Pentru a fi acceptat ca varietate de conservare, soiul trebuie să prezinte un interes pentru conservarea resurselor genetice vegetale, iar cheltuielile pentru testarea, înregistrarea şi menţinerea ulterioară a soiurilor ameninţate de eroziune genetică vor fi suportate de către stat.

 

Prin derogare de la cerințele de certificare stabilite în conformitate cu normele naţionale, autoritatățile competente pot prevedea că semințele unei varietăți de conservare pot fi introduse pe piață dacă își au originea în semințe produse în conformitate cu practici bine definite în ceea ce privește întreținerea varietății, dacă îndeplinesc cerințele de certificare ale semințelor certificate, cu excepția cerințelor referitoare la puritatea minimă a varietății și a cerințelor privind evaluarea oficială sau evaluarea sub supraveghere oficială.

 

De asemenea, în document sunt prevăzute și cerințele privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea varietăților primitive și a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și care sunt amenințate de eroziune genetică și a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producția vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiții speciale, precum și pentru comercializarea semințelor acestor varietăți primitive și soiuri.

 

Autoritățile responsabile de realizarea controalelor vor fi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Comisia de stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.

 

Autorii consideră că varietățile locale sunt un potențial genetic inestimabil pentru obținerea unor noi soiuri de plante şi sunt cele mai potrivite pentru cultivarea în sisteme ecologice de cultură, din ce în ce mai răspândite. Totodată, fără intervenția promptă a statului, generațiile viitoare nu vor multiplica, nu vor cultiva și nu vor procesa seminţele tradiţionale şi în consecință există pericolul real de dispariţie a speciilor autohtone care asigură cu resurse genetice necesare pentru a face față provocărilor cauzate de boli, dăunători și a schimbărilor de mediu noi și cele în evoluție.

 

Documentul poate fi consultat până la 2 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.