29
07 2021
113

Producția agricolă, în diminuare

Potrivit datelor preliminare publicate de Biroul Naţional de Statistică, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în semestrul I din anul curent a însumat, în preţuri curente, 5,2 mld. lei, ceea ce constituie doar 88,7% (în preţuri comparabile) faţă de aceeași perioada a anului 2020, diminuarea fiind determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,8% și a producţiei animaliere cu 9,5%. Cu toate acestea, experții consideră că, în cazul producției vegetale, rezultatele sunt influiențate de întârzierea față de anul precedent a campaniei de recoltare a cerealierelor de prima grupă și a altor culturi agricole.  
 

Totodată, pentru produse fitotehnice gospodăriile de toate categoriile au oferit peste 1547 mii ha din suprafețele însămânțate, cu 26,4 mii ha mai mult decât în anul precedent. După categorii de producători, cea mai mare pondere o dețin întreprinderile agricole cu 54% din totalul suprafețelor însămânţate, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) dețin 27%, iar gospodăriilor populaţiei – 19%. În funcție de categoria producătorului, diferă și culturile pe care mizează agricultorii. Astfel, întreprinderile agricole domină în producerea tutunului (95% din totalul suprafeței semănăturilor), porumbului pentru siloz și masă verde (92%), sfeclă de zahăr (90%), rapiţă de toamnă (88%), grâu (75%), orz (73%), floarea soarelui (69%), ierburi anuale (62%) și soia (53%).

 

Gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier) dețin 96% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, 95% – din cele sădite cu cartofi, 93% – din cele plantate cu legume de camp, 74% – din suprafețele însămânțate cu leguminoase pentru boabe.

 

În cazul producţiei animaliere, diminuarea producției a fost condiționată de scăderea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile. Astfel, în prima jumătate a anului curent volumul producţiei animaliere s-a micșorat per total pe gospodării cu 10,2%, în scădere fiind și creșterea păsărilor, și cea a animalelor (cu excepția efectivului de vaci și porcine în întreprinderile agricole, care s-a majorat, respectiv, cu 17,5% și cu 3,6%).  Cu 9% s-a micșorat producția de lapte; deși aceasta a sporit cu 3,3% în întreprinderile agricole, în gospodăriile populației volumul acesteia a scăzut cu 9,9%.

 

Cu 6,0% a fost mai mic și volumul producţiei de ouă, diminuarea constituind 6,8% în cazul întreprinderilor agricole și cu 5,5% – în gospodăriile populației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.