Știri

Serviciile de preconcediere: ce reprezintă și cine poate beneficia de acestea?

În perioada preavizului persoanelor care urmează a fi disponibilizate, acestea pot beneficia de servicii de preconcediere oferite de specialiștii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Procedura de acordare a serviciilor de preconcediere stabilește modul și condițiile de acordare a serviciilor de preconcediere de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă persoanelor preavizate în legătură cu lichidarea unității, reducerea numărului sau a statelor de personal.

 

Astfel, serviciile de preconcediere constau în:

  • punerea la dispoziție a informațiilor cu privire la prevederile legale referitoare la asigurarea de șomaj, serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, precum și la locurile de muncă vacante înregistrate;
  • instruirea în modalitățile de căutare a unui loc de muncă;
  • oferirea posibilităților de formare profesională.

Informarea despre locurile de muncă înregistrate se realizează prin aducerea la cunoștința persoanelor preavizate despre locurile de muncă vacante înregistrate în sistemul informațional al pieței muncii și condițiile de ocupare a acestora, informarea despre resursele de informare și recrutare on-line administrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și informarea despre alte canale de informare unde pot fi accesate locurile de muncă vacante.

Este important de menționat că pentru facilitarea procesului de desfășurare a serviciilor de preconcediere, angajatorul este obligat să informeze subdiviziunea teritorială în a cărei circumscripție își are sediul unitatea despre fiecare salariat care urmează a fi disponibilizat, cu 2 luni înainte de concediere, în cazul concedierii în legătură cu lichidarea unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal, precum și în cazul concedierilor colective sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii judecătorești, în cazul unei decizii a instanței de judecată privind declararea stării de insolvență. Informarea subdiviziunii teritoriale se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui formular care va conține informația privind disponibilizarea salariaților. Formularul în original, semnat electronic sau semnat olograf de reprezentantul legal al angajatorului și ștampilat, poate fi prezentat direct la sediul subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie).

 

Serviciile de preconcediere se acordă fie la sediul angajatorului care disponibilizează salariați sau în alte spații puse la dispoziție de către acesta, fie la sediul subdiviziunii teritoriale și sunt furnizate de către funcționarii din cadrul subdiviziunilor teritoriale în a căror circumscripții se află adresele locurilor de muncă ale salariaților care urmează a fi disponibilizați. După posibilitate, serviciile de preconcediere se pot acorda și în format online, utilizând instrumente disponibile.

 

Acordarea serviciilor de preconcediere are ca scop prevenirea șomajului și diminuarea efectului social nefavorabil în cazul lichidării unității, reducerii numărului sau a statelor de personal.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

430 vizualizări

Data publicării:

03 Aprilie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | subdiviziune | concediere

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon