monitorul fiscal FISC.md Nr.4(52)

Iunie 2019

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Termenul de înregistrare a facturii fiscale în RGEFF
icon Transportarea mărfurilor de la depozit la expoziţie în baza avizului de însoţire a mărfi
icon Impozitul pe venit în cazul înstrăinării activului pentru care achitarea se face în rate în perioade fiscale diferite
icon Controlul fiscal și diminuarea impozitului pe venit
icon Sancțiunile pentru diminuarea de către contribuabil a impozitului pe venit
icon Impozitul pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă expirată
icon Порядок восстановления утерянной налоговой накладной
icon Утеря налоговой накладной покупателем и сохранение права на вычет НДС
icon НДС на торговую надбавку к туристическому пакету
icon Возмещение НДС по товарам, приобретаемым из Приднестровья
icon Ставка НДС на продукцию тарифной позиции 1905 40 900
icon Вклад в натуре в уставный капитал предприятия и НДС
icon Проект технической помощи и освобождение от НДС с правом вычета
icon Экспорт товаров из Приднестровья и НДС
icon Заполнение первичного документа при поставке услуг резидентом нерезиденту
icon Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul micșorării statelor de personal
icon Об отсутствии обязательства по взносам обязательного социального и медицинского страхования при предоставлении льготы работодателем работнику, в случае беспроцентного займа
icon Obligațiile fiscale aferente donațiilor efectuate între afini
icon Impozitarea donației în cazul în care mărimea acesteia depășește venitul impozabil obținut
icon Deducerea cheltuielilor administrative ale reprezentanței permanente
icon Solicitarea restituirii impozitului pe venit achitat în plus
icon Deducerea cheltuielilor aferente pieselor de schimb fără plată: unele aspecte
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon