Știri

SPCSB va elabora Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență

Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență a entităților legale (Lista jurisdicțiilor), întocmită conform Metodologiei, aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 22 noiembrie curent, va fi utilizată de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public, în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare prevăzut de Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative.

 

De menționat, că actul normativ a fost elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) în contextul executării unei sarcini atribuite Guvernului prin Legea nr. 215/2020, scopul adoptării căreia a fost de a crea mecanisme efective de protejare a interesului public în procesul administrării proprietății publice, achizițiilor, deetatizării, privatizării, concesiunilor și implementării diverselor forme de PPP, față de multitudinea de riscuri provenite din fuzionarea grupurilor de infracționalitate organizată în condițiile globalizării.

 

Astfel, Metodologa stabilește mecanismul identificării și actualizării Listei jurisdicțiilor, contribuind prin aceasta la atingerea scopurilor vizate de Legea nr. 215/2020. Actul normativ stabilește criteriile utilizate pentru evaluarea transparenței jurisdicțiilor, modul de actualizare a Listei, și include procedura de includere/excludere în listă a unei jurisdicții.

 

Conform Metodologiei aprobate, în vederea elaborării și actualizării Listei, SPCSB va efectua evaluarea periodică a jurisdicțiilor/regiunilor autonome, bazându-se pe următoarele categorii de surse de informații: informații parvenite de la organizații internaționale; informații parvenite de la autoritățile naționale competente; informații publice.

 

SPCSB va analiza mai multe tipuri de informații în vederea calificării unei jurisdicții/regiuni autonome drept o jurisdicție/regiune autonomă care nu implementează standardele internaționale de transparență și anume: gradul de cooperare a acestora în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.); rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern; informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției/regiunii a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al UE.

 

Se prevede că în termen de 3 luni din ziua publicării Metodologiei în „MO”, SPCSB, în urma unei analize și consultării cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, va elabora Lista jurisdicțiilor și o va transmite spre aprobare Guvernului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

385 vizualizări

Data publicării:

22 Noiembrie /2023 10:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

transparenţa fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon