Știri

Statut de monopol fiscal pentru SA „Energocom”, ÎS „ Moldelectrica” și SA „Metalferos”

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat Regulamentele de funcționare a monopolului fiscal atribuit SA „Energocom” și ÎS „Moldelectrica” pe piața energiei electrice din RM și de funcționare a monopolului fiscal pe piața deșeurilor de metale feroase din RM, proiectele cărora au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat din 27 mai anul curent.

 

Conform proiectului Regulamentului de funcționare a monopolului fiscal atribuit SA „Energocom” și ÎS „Moldelectrica”, acesta urmează a fi aprobat în vederea monitorizării și intervenției autorităților în procesul de aprovizionare cu energie electrică și pentru a asigura o tranziție spre mecanisme de piață, prevenirii declanșării situaților de criză în sectorul electroenergetic, caracterizate prin deferite manipulări pe piața energiei electrice.

 

Prevederile actului normativ, în condițiile aprobării în redacția autorilor, va stabili regulile de funcționare a monopolului fiscal atribuit „Energocom” și „Moldelectrica” pe piața energiei electrice, în partea ce ține de achiziționarea energiei electrice, a serviciilor de echilibrare și a energiei electrice pentru echilibrarea sistemului electroenergetic național de la Societatea pe Acțiuni de tip Închis „Moldavskaia GRES” (MGRES), precum și activitățile aferente ale întreprinderilor cu statut de monopol fiscal.

 

Statutul de monopol fiscal se propune a fi atribuit întreprinderilor menționate în scopul asigurării securității energetice a RM, prevenirii unor situații de instabilitate pe piața energiei electrice, caracterizate de lipsa unor oferte competitive privind achiziția energiei electrice la un preț accesibil, inclusiv și după reluarea achizițiilor de energie electrică în baza Procedurii de procurare a energiei electrice prevăzute de Regulile pieței energiei electrice, bazate pe organizarea licitațiilor.

 

Proiectul stipulează că întreprinderile cu statut de monopol fiscal sunt singurele care pot desfășura pe teritoriul Moldovei următoarele activități aferente pieței energiei electrice: achiziția, de către SA „Energocom”, a energiei electrice de la MGRES, în scopul revinderii ulterioare către participanții la piața energiei electrice, inclusiv către operatorii de sistem; achiziția, de către ÎS „Moldelectrica” a serviciilor de echilibrare de la MGRES și a energiei electrice de echilibrare a sistemului electroenergetic național.

 

La rândul său, proiectul Regulamentului de funcționare a monopolului fiscal atribuit SA „Metalferos” se propune a fi aprobat în vederea eliminării dezechilibrelor și asigurării unor prețuri concurențiale pe piața deșeurilor de metale feroase din RM, precum și pentru generarea veniturilor suplimentare la bugetul de stat, în conformitate cu norma specială stipulată la art. 106 alin. (2) din Tratatul de Funcționare a UE (TFUE).

 

Odată cu intrarea în vigoare Regulamentului menționat, vor fi stabilite regulile de funcționare a monopolului fiscal pe piața deșeurilor de metale feroase, în partea ce ține de comercializarea resturilor și deșeurilor de metale feroase către agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum și activitățile aferente ale întreprinderii cu statut de monopol fiscal. „Metalferos” va fi singura ÎS care va putea desfășura pe teritoriul RM următoarele activități: comercializarea resturilor și deșeurilor de metale feroase către agenții economici aflați pe teritoriul RM, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar; importul în RM a resturilor și deșeurilor de metale feroase, comercializate ulterior către agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar.

 

Proiectul stabilește că Regulamentele vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar statutul de monopol fiscal SA „Energocom”, ÎS „Moldelectrica” și SA „Metalferos” va fi atribuit până pe data de 31 decembrie 2025, cu posibilitatea prelungirii acestui drept pentru un nou termen.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

324 vizualizări

Data publicării:

29 Mai /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

metalferos | moldelectrica | S.A. „Energocom” | statut | monopol fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon