Știri

Tendințele în legislația muncii, discutate în cadrul unui eveniment organizat de patronate

Tendințele în legislația muncii au fost discutate astăzi în cadrul unui eveniment organizat de Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), la care au participat experți din domeniu, reprezentanți ai autorităților publice și ai Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

 

Agentul de muncă temporară

 

După cum a menționat Vladislav Caminschi, directorul executiv al CNPM, unul din obiectivele Confederației este ca împreună cu partenerii sociali și autoritățile să fie identificate premise pentru implementarea în legislația națională a mecanismului Agentului de muncă temporară, adăugând că, deși, există susținere, inclusiv, din partea OIM, în țara noastră nu este implementată încă această formă de încadrare în câmpul muncii. Munca prin agent de muncă temporară reprezintă o nouă modalitate de ocupare a forței de muncă și se caracterizează prin activitatea prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract cu un agent de muncă temporară (agenţia privată de ocupare a forţei de muncă) și care este pus la dispoziția unei întreprinderi pentru a activa pentru o anumită perioadă. Agentul de muncă temporară nu va putea percepe nici o taxă de la salariații temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract individual de muncă. 

În același timp, directorul CNPM a menționat că pe agenda patronatelor pentru perioada următoare se regăsește și elaborarea unei liste exhaustive a documentelor pe care trebuie să le elaboreze angajatorul – de la angajare până la transmiterea în arhivă a actelor, o abordare clară privind contractele de ucenicie, la perfectarea cărora sunt o serie de carențe, precum și identificarea unor mecanisme de alternativă pentru soluționarea litigiilor de muncă – până a ajunge în instanța de judecată.

 

Clauza de neconcurență

 

Unul din subiectele discutate în cadrul evenimentului a vizat mecanismul clauzei de neconcurență, care se a fost introdus recent în Codul muncii,  prin art. 531. Acesta prevede că părțile pot negocia o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului individual de muncă să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, pe perioada negociată de părți, dar nu mai mult de 1 an. Pe parcursul acestei perioade, angajatorul îi achită salariatului o indemnizație lunară, a cărei mărime va fi negociată de salariat și angajator, dar care nu va fi mai mică de 50% din salariul mediu lunar al salariatului.

 

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor

 

Începând cu 17 mai curent, salariații cu copii pot accesa servicii alternative  de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, organizate benevol de angajator la locul de muncă sau prestate de un îngrijitor calificat, prevederile respective intrând în vigoare. Reamintim, pot fi organizate trei tipuri de servicii alternative de îngrijire a copiilor: organizate de angajator la locul de muncă, individualizată – prestată de către îngrijitor la domiciliul sau reședința temporară a copilului și de tip familial, organizate la domiciliul/reședința temporară a îngrijitorului pentru un număr limitat de copii, cu condiția deținerii patentei de întreprinzător pentru acest gen de activitate.

 

SSM – un drept fundamental

 

Igor Ciloci, reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a menționat că unul din obiectivele autorității la moment este îmbunătățirea prevederilor ce vizează securitatea și sănătatea în muncă.

SSM este un drept fundamental, o parte indispensabilă a relațiilor de muncă, a oricărui contract de muncă și în orice gen de activitate. Perfecționarea cadrului normativ ce vizează SSM este determinată de un număr tot mai mare de accidente de muncă, anual circa 500 de persoane sunt traumatizate la locul de muncă și își pierd capacitatea de muncă – acestea doar cazurile care se comunică, în timpul controalelor fiind înregistrate și alte accidente neanunțate, iar peste 30 de persoane sunt accidentate mortal, cel mai des în domeniul construcțiilor și industriilor prelucrătoare. În trimestrul IV al anului curent urmează a fi elaborat un program național în domeniul raporturilor de muncă, unde o componentă importantă va fi SSM, cu scopul de a crea și dezvolta o cultură pe SSM în țara noastră, a adăugat reprezentantul MMPS.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

789 vizualizări

Data publicării:

25 Mai /2023 11:38

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

legislatia muncii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon