Știri

Veniturile bugetului de stat în anul 2022 au fost executate la nivel de 99,8%

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2022 au fost realizate în sumă de 59 248,0 mil. lei, gradul de realizare față de prevederile anuale precizate fiind de 99,8%. Comparativ cu anul 2021, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 9 864,2 sau 20,0%.

 

În Monitorul Oficial din 20 septembrie Ministerul Finanțelor a publicat Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2022 (aprobat prin Ordinul MF nr. 76 din 8 septembrie 2023.

 

Astfel, conform raportului anual, în structura veniturilor bugetului de stat pe anul 2022, partea preponderentă – 87,7% sau 51 935,9 mil. lei constituie încasările de la impozite și taxe. Față de execuția anului 2021, încasările respective s-au majorat cu 7 422,2 mil. lei sau cu 16,7 la sută. Creșterea respectivă s-a produs în mare parte din contul   majorării încasărilor din impozite și taxe pe mărfuri și servicii, ca urmare a creșterii valorii importurilor, precum și a rezultatului pozitiv din activitatea economică în anul 2021.

 

Totodată, pe parcursul anului 2022 au fost debursate în bugetul de stat granturi în sumă de 4 306,3 mil. lei. Granturi pentru susținerea bugetului au fost debursate în sumă de 3 784,9 mil. lei (echivalentul a 190,2 mil. euro) sau la nivel de 98,2% față de prevederile anuale precizate, ca urmare a fluctuației cursului de schimb al monedei naționale.

 

În același timp, conform rezultatelor execuției bugetare cheltuielile bugetului de stat au însumat 68 573,5 mil. lei, ce constituie 92,7% față de prevederile anuale. Din punct de vedere al gradului de realizare, cel mai jos nivel se atestă la cheltuielile din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, care constituie 61,0% din prevederile anuale. Printre cauzele principalele ale valorificării reduse a resurselor externe pot fi menționate: anularea unor activități din cadrul proiectelor în legătură cu conflictul din Ucraina, tergiversarea și necesitatea desfășurării repetate a procedurilor de achiziții publice, majorarea semnificativă a prețurilor la materialele de construcții, neîndeplinirea în termen a precondiţiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut/grant, revizuirea și extinderea termenelor de implementare a unor proiecte și activități, capacități insuficiente de management a proiectelor în unele sectoare.

 

Din cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2022, circa 44,5% sau în sumă de 30 516,7 mil. lei reprezintă cheltuielile pentru programe și servicii finanțate de la bugetul de stat, iar 55,5% sau 38 056,8 mil. lei, reprezintă transferurile către alte bugete (bugetele locale, BASS și FAOAM).

 

Conform Raportului, la situaţia din 31 decembrie 2022, soldul datoriei de stat a constituit 94 660,0 mil. lei, fiind compus din $3 140,6 mil. (echivalentul a 60 167,7 mil. lei) datoria de stat externă şi 34 492,4 mil.lei datorie de stat internă, înregistrând o majorare comparativ cu sfârșitul anului 2021 de 16 907,3 mil.lei sau cu 21,7%.

 

Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 31 decembrie 2022, a constituit 34,7%, înregistrând o majorare în raport cu situaţia de la sfârşitul anului 2021 cu 2,6 p.p. 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

490 vizualizări

Data publicării:

21 Septembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

bugetul de stat | venituri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon