Știri

Zilele de concediu de odihnă nefolosite/acumulate vor putea fi utilizate până la 31 decembrie 2029

În cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul va fi obligat să-i acorde acestuia concediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediul de odihnă anual.

 

Vineri, 22 martie anul curent, în Monitorul oficial a fost publicată Legea nr.47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) care prevede revizuirea prevederilor Codului muncii aferente mecanismului de folosire a concediului de odihnă anual. De menționat că noile reglementări vor intra în vigoare din 1 aprilie anul curent.

 

Completările la art. 118 din CM (alin. 41) mai stabilesc că la finele fiecărui an calendaristic, angajatorul va informa salariatul, în formă scrisă pe suport de hârtie sau în formă electronică, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și va dispune utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de comun acord. Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor acumulate/nefolosite din concediul de odihnă anual, conform programării stabilite va fi nul.

 

O altă intervenție la Codul muncii prevede completarea alin. (5) al art.118 din CM cu prevederea că în condițiile expuse supra nu se va admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani, cu excepţia cazurilor de încetare a contractului individual de muncă al salariatului care nu şi-a folosit concediul.

 

Legiuitorul a stabilit că zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat până la intrarea în vigoare a noilor prevederi ale Codului muncii vor putea fi utilizate până la 31 decembrie 2029, separat de zilele de concediu de odihnă anual pentru anul respectiv, în baza unei programări elaborate anual de angajator de comun acord cu salariatul, ținându-se cont de necesitatea asigurării bunei funcționări a unității.

 

Angajatorul va avea obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să utilizeze zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite conform programării elaborate. După expirarea termenului indicat, zilele de concediului de odihnă anual acumulate/nefolosite se vor considera stinse, cu respectarea prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii care prevede că în caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d) din CM) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

 

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2860 vizualizări

Data publicării:

25 Martie /2024 13:26

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Etichete:

concediu | concediu nefolosit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon