Documente și comentarii

Formularul Raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică, publicat

În Monitorul Oficial din 1 februarie curent, Compania Națională de Asigurări în Medicină a publicat Ordinul nr. 19-A din 28 ianuarie 2023  cu privire la aprobarea formularului Raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică.

 

În continuare publicăm integral documentul.

 

În temeiul punctului 3.2 subpunctul 1) din Contractul-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 770/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 363-373, art. 871) și al punctului 29 litera e) din Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art. 232), cu modificările ulterioare,

 

ORDON:

 

1. Se aprobă formularul Raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică, conform anexei.

2. Rapoartele precompletate vor fi remise lunar de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare, la adresele de e-mail ale prestatorilor de servicii medicale contractați. Pe fiecare raport se va aplica numărul și data întocmirii acestuia.

3. Rapoartele vor fi semnate prin aplicarea semnăturii electronice calificate a conducătorului prestatorului de servicii medicale.

4. Rapoartele semnate vor fi anexate la facturile fiscale electronice generate în Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”.

5. Ordinul directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 25-A din 16.02.2022 cu privire la aprobarea formularului Raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică se abrogă.

6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 19-A. Chișinău, 28 ianuarie 2023.

 

DIRECTOR GENERAL                                                              Ion DODON

 

 

Instituții:

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

964 vizualizări

Data publicării:

02 Februarie /2023 07:58

Domeniu:

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Factura fiscală

Etichete:

factura fiscală | raport | asigurare medicala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon