Știri

Important pentru plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat!

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare.

 

Potrivit art. 56 alin. (5) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, sumele plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art.5 alin.(1) lit.c), a declaraţiilor corectate se recuperează de la angajator.

 

Mecanismul ajustat de recuperare la bugetul asigurărilor sociale de stat de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare a fost aprobat prin Ordinul CNAS nr. 96-A din 25.05.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare (Monitorul Oficial nr. 190-192 din 9 iunie 2023).

 

În scopul reflectării şi evidenţei sumelor recuperate de la angajator, Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 54 din 27.07.2023 cu privire la modificarea Clasificaţiei bugetare  (Monitorul Oficial nr. 228-230 din 6 iulie 2023) a completat Clasificaţia economică cu codul „142238 - Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale după stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale” şi prin Ordinul nr. 62 din 11.07.2023 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 126/2022 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023” (Monitorul Oficial nr. 251-253 din 20.07.2023) a completat anexa nr. 4 „Casificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu poziţia „Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale”, Cod ECO „142238”, COD IBAN „MD37TRGAAB14223801000000”.

 

Potrivit reglementărilor actelor normative menţionate supra, plătitorii de cotribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au recepţionat Decizii privind recuperarea de la angajator a sumei plătite necuvenit sub formă de prestaţie de asigurări sociale au obligaţia să achite suma indicată în Decizie la clasificaţia economică „142238 - Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale” la codul IBAN - MD37TRGAAB14223801000000.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

505 vizualizări

Data publicării:

24 August /2023 09:50

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

asigurări sociale de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon