Catalogul instituţiilor

Moldova Agroindbank

a parcurs calea de la o bancă orientată preponderent spre sectorul agroalimentar către o instituţie financiar-bancară universală, care oferă un spectru vast de produse şi servicii în moneda naţională şi în valută străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.
01
11 2017
518

Пробные торги

Акции крупнейшего финансового учреждения страны – «Moldova Agroindbank» (MAIB) продались во вторник, 31 октября, по цене 1300 леев за акцию. Номинал этих ценных бумаг составляет 200 леев. 100 акций проданы по рекордной цене за последние несколько лет, хотя исторический максимум их стоимости составляет 2130 леев.
Detalii
20
05 2013
1713

Судебная практика определения скорректированного стоимостного базиса акций

Решение Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты от 04 июля 2012 г. мун. Кишинэу (дело № 3r-1546/12)

13 мая 2010 г. гражданин Z. L. подал исковое заявление против Главной государственной налоговой инспекции, Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия, Налогового офиса г. Чадыр-Лунга относительно аннулирования решений №1216 от 15 декабря 2009 г., №1267 от 22 декабря 2009 г., № 117 от 12 февраля 2010 г., изданных Налоговым офисом г. Чадыр-Лунга.

В обосновании заявления, истец указал, что 24 ноября 2009 г. ГНИ по АТО Гагаузия г. Чадыр-Лунга провела тематическую проверку соблюдения налогового законодательства в части, касающейся представления декларации физического лица по подоходному налогу за 2007 год.
Detalii
20
05 2013
1544

Practica judiciară privind determinarea bazei valorice ajustate a acțiunilor

Decizia Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04 iulie 2012 mun. Chişinău (dosarul nr. 3r-1546/12)

La 13 mai 2010 cetățeanul Z. L. a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A. Găgăuzia, Biroul Fiscal or. Ceadîr-Lunga cu privire la anularea deciziilor nr. 1216 din 15.12.2009, nr. 1267 din
22.12.2009, nr. 117 din 12.02.2010, emise de către Biroul Fiscal pe or. Ceadîr-Lunga.

În motivarea cererii reclamanta a indicat că, IFS pe Găgăuzia or. Ceadîr-Lunga, la 24.11.2009, a efectuat un control tematic cu privire la chestiunea respectării legislaţiei fiscale în partea prezentării declaraţiei de către persoana fizică, privind impozitul pe venit pe anul 2007.

Invocă reclamanta că controlul dat a fost efectuat în lipsa ei și după aproape 20 de luni de la depunerea declaraţiei la 31.03.2008, contrar prevederilor Codului fiscal, deoarece controlul în birou trebuie să se efectueze în termen de 3 luni după depunerea de către persoane fizice a declaraţiei cu privire la venituri.
Detalii
27
05 2013
3215

MICROCREDITE pentru afacerea Dumneavoastră! Soluţii avantajoase oferite de BC „Moldova Agroindbank” S.A.

rice antreprenor îşi doreşte să aibă o afacere prosperă. Adesea realizarea acestui scop este însoţit de anumite impedimente, care pot încetini procesul de evoluţie. Multe din acţiunile planificate rămîn a fi irealizabile din cauza insuficienţei resurselor financiare, iar acest aspect este valabil şi în cazul persoanelor fizice care doresc să-şi procure, de exemplu, o locuinţă sau un automobil. Din lipsa mijloacelor băneşti, multe din idei şi potenţialul de dezvoltare rămîn nevalorificate la nivel de persoană, respectiv, întreprindere. Toate acestea, într-un final se răsfrîng negativ asupra mediului de business şi proiectelor personale.
Detalii
22
05 2013
901

Moldova Agroindbank al doilea an consecutiv este recunoscută drept cea mai activă bancă în facilitarea comerțului

BC „Moldova Agroindbank” SA al doilea an consecutiv este recunoscută drept cea mai activă bancă în facilitarea comerţului.

Premiul „Cea mai acitvă bancă a Programului de Facilitare a Comerţului (TFP) al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în 2011” i-a fost înmînat Preşedintelui Comitetului de Conducere al băncii, Natalia Vrabie, în cadrul unei ceremonii festive desfăşurate în contextul Reuniunii anuale a Forumului de afaceri al BERD ediţia 2012, care şi-a ţinut lucrările recent, la Londra. La eveniment au participat renumiţi bancheri şi specialişti în finanţe, reprezentanţi ai instituţiilor axate pe finanţarea comerţului în regiunea BERD, forumul fiind concentrat pe tendinţele şi evoluţiile recente, precum şi perspectivele pentru facilitarea comerţului de către mediul bancar.
Detalii